Biuletyn informacji publicznejZwiązku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Uchwały Zarządu

2019201820172016201520142013201220112010200920082007

2019 (10)

lp.numerz dniaw sprawie
1.8/20192019-05-08w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie przez ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas Dni Otwartych Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" w dniu 11 maja 2019 r.
2.7/20192019-05-08w sprawie zasad przyjmowania odpadów selektywnie zebranych dostarczonych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu należącej do Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
3.6/20192019-05-08w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie przez ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej "Sprzątanie Świata" organizowanej przez Gminę Kawęczyn
4.5/20192019-05-08w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za usługę zagospodarowania odpadów o kodzie 16 01 03 - zużyte opony wraz z udziałem opłaty na fundusz rekultywacyjny
5.4/20192019-05-08w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
6.3/20192019-04-17w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie przez ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej "Szałe? W porządku" realizowaną przez Gminę Opatówek wspólnie z Miastem Kalisz
7.2/20192019-03-22w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej "Posprzątajmy naszą Gminę - dajmy przykład" realizowaną pod patronatem Burmistrza Gminy Opatówek, dostarczonych do ZUOK "Orli Staw"
8.1/20192019-03-22w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
9.70/20192019-01-22w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2019
10.69/20192019-01-22w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2019-2023