Biuletyn informacji publicznejZwiązku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Wyjaśnienie

Dodano: 09.03.2020

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Wyjaśnienie dot. treści ogłoszenia o zamówieniu, dot. postępowania o numerze referencyjnym JRP.271.1.1.2020 - aktualne.

Zmiana treści SIWZ

Dodano: 09.03.2020

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono zmianę treści SIWZ, dot. postępowania o numerze referencyjnym JRP.271.1.1.2020 - aktualne.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dodano: 06.03.2020

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. postępowania o numerze referencyjnym JRP.271.1.1.2020 - aktualne.

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ

Dodano: 06.03.2020

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Pytania i odpowiedzi oraz zmianę treści SIWZ, dot. postępowania o numerze referencyjnym JRP.271.1.1.2020 - aktualne.

Ogłoszenie o udzleniu zamówienia

Dodano: 05.03.2020

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o udzleniu zamówienia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.24.2019 - aktualne.

Zmiana treści SIWZ

Dodano: 04.03.2020

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono zmianę treści SIWZ, dot. postępowania o numerze referencyjnym JRP.271.1.1.2020 - aktualne.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dodano: 04.03.2020

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. postępowania o numerze referencyjnym JRP.271.1.1.2020 - aktualne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 27.02.2020

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.2.2020 - aktualne.