Biuletyn informacji publicznejZwiązku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Informacja o unieważnieniu postępowania w ramach zadania nr 1 - kontenery

Dodano: 28.09.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informacja o unieważnieniu postępowania w ramach zadania nr 1, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.10.2015 - aktualne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - kontenery

Dodano: 21.09.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.10.2015 - aktualne.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - biofix

Dodano: 11.09.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.9.2015 - aktualne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - drogi i grunt ZUOK #2

Dodano: 11.09.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.11.2015 - aktualne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - biofix

Dodano: 02.09.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.9.2015 - aktualne.

Pytanie i odpwiedź - drogi i grunt ZUOK #2

Dodano: 31.08.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono pytanie i odpowiedź, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.11.2015 - aktualne.

Zmiana ogłoszenia, pytania i odpowiedzi, zmiana treści SIWZ - Kontenery

Dodano: 27.08.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, pytania i odpowiedzi oraz zmianę treści SIWZ, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.10.2015 - aktualne.

Profil nabywcy - aktualizacja danych

Dodano: 26.08.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Profil nabywcy, zaktualizowano dane. Nastąpiła zmiana adresu e-mail do korespondencji w postępowaniach przetargowych - Profil nabywcy.