Biuletyn informacji publicznejZwiązku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ubezpieczenie

Dodano: 26.06.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania nr referencyjny UA.271.1.6.2015 - aktualne.

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - Ubezpieczenie

Dodano: 10.06.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Pytania i odpowiedzi, zmianę treści SIWZ oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.6.2015 - aktualne.

Zmiana terminu złożenia oferty - Ubezpieczenie

Dodano: 09.06.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Zmianę treści SIWZ oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.6.2015 - aktualne.

Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie

Dodano: 02.06.2015

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. "Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 i Zadanie nr 3.". Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Hakowiec

Dodano: 30.04.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.5.2015 - aktualne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Hakowiec

Dodano: 17.04.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.5.2015 - aktualne.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Ochrona

Dodano: 03.04.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o udzieleniu zamóienia, dot. postępowania nr referencyjny UA.271.1.4.2015 - aktualne.

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zadania nr 1 - Ochrona

Dodano: 27.03.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zadania nr 1, dot. postępowania nr referencyjny UA.271.1.4.2015 - aktualne.