Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - drogi i grunt ZUOK #2

Dodano: 11.09.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.11.2015 - aktualne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - biofix

Dodano: 02.09.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.9.2015 - aktualne.

Pytanie i odpwiedź - drogi i grunt ZUOK #2

Dodano: 31.08.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono pytanie i odpowiedź, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.11.2015 - aktualne.

Zmiana ogłoszenia, pytania i odpowiedzi, zmiana treści SIWZ - Kontenery

Dodano: 27.08.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, pytania i odpowiedzi oraz zmianę treści SIWZ, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.10.2015 - aktualne.

Profil nabywcy - aktualizacja danych

Dodano: 26.08.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Profil nabywcy, zaktualizowano dane. Nastąpiła zmiana adresu e-mail do korespondencji w postępowaniach przetargowych - Profil nabywcy.

Przetarg nieograniczony - drogi i grunt ZUOK #2

Dodano: 25.08.2015

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. "Zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, lokalne naprawy dróg i placów wewnętrznych oraz utwardzenie powierzchni gruntu na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW". Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Unieważnienie postępowania - drogi i grunt ZUOK

Dodano: 21.08.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o unieważnieniu postępowania, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.8.2015 - aktualne.

Przetarg nieograniczony - Kontenery

Dodano: 20.08.2015

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. "Dostawa kontenerów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2". Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.