Biuletyn informacji publicznejZwiązku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zadania nr 1 - Ochrona

Dodano: 23.03.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zadania nr 1, dot. postępowania nr referencyjny UA.271.1.4.2015 - aktualne.

Wersja pomocnicza Specyfikacji technicznej - hakowiec

Dodano: 20.03.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Wersję pomocniczą Specyfikacji technicznej - załącznik nr 1 do Formularza Oferty, dot. postępowania nr referencyjny UA.271.1.5.2015 - aktualne.

Pytania i odpowiedzi, zmiana treści SIWZ oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - hakowiec

Dodano: 18.03.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Pytania i odpowiedzi, zmianę SIWZ oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.5.2015 - aktualne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ochrona

Dodano: 13.03.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.4.2015 - aktualne.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - hakowiec

Dodano: 13.03.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.5.2015 - aktualne.

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - hakowiec

Dodano: 13.03.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Pytania i odpowiedzi oraz zmianę treści SIWZ, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.5.2015 - aktualne.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Taśmy

Dodano: 11.03.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.2.2015 - aktualne.

Przetarg nieograniczony - hakowiec

Dodano: 06.03.2015

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. "Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „ORLI STAW””. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.