Biuletyn informacji publicznejZwiązku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Opony

Dodano: 04.03.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.3.2015 - aktualne.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Ochrona

Dodano: 25.02.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.4.2015 - aktualne.

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - Ochrona

Dodano: 25.02.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.4.2015 - aktualne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Taśmy

Dodano: 24.02.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.2.2015 - aktualne.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - RDF

Dodano: 23.02.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.1.2015 - aktualne.

Informacja o wynikach naboru: Młodszy referent ds. zakupów i rozliczeń

Dodano: 20.02.2015

W dziale NABÓR - Aktualne, zamieszczono Informację o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy: Młodszy referent ds. zakupów i rozliczeń - przejdź do informacji.

Przetarg nieograniczony - Ochrona osób i mienia

Dodano: 20.02.2015

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. "Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62-834 Ceków - Zadanie nr 1 oraz na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, znajdującej się przy ul. Dzigorzewskiej 4, 98-200 Sieradz - Zadanie nr 2". Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Opony

Dodano: 17.02.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.3.2015 - aktualne.