Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Pytania i odpowiedzi - Energia elektryczna dla ZKG

Dodano: 26.10.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Pytania i odpowiedzi, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.12.2015 - aktualne.

Licytacja elektroniczna - Energia elektryczna dla ZKG

Dodano: 19.10.2015

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. "Dostawa energii elektrycznej dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”". Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - drogi i grunt ZUOK #2

Dodano: 02.10.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.11.2015 - aktualne.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - kontenery

Dodano: 02.10.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.10.2015 - aktualne.

Informacja o unieważnieniu postępowania w ramach zadania nr 1 - kontenery

Dodano: 28.09.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informacja o unieważnieniu postępowania w ramach zadania nr 1, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.10.2015 - aktualne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - kontenery

Dodano: 21.09.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.10.2015 - aktualne.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - biofix

Dodano: 11.09.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.9.2015 - aktualne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - drogi i grunt ZUOK #2

Dodano: 11.09.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.11.2015 - aktualne.