Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Unieważnienie postępowania - drogi i grunt ZUOK

Dodano: 21.08.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o unieważnieniu postępowania, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.8.2015 - aktualne.

Przetarg nieograniczony - Kontenery

Dodano: 20.08.2015

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. "Dostawa kontenerów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2". Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Zmiana treści SIWZ - BIOFIX

Dodano: 17.08.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Zmianę treści SIWZ oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.9.2015 - aktualne.

Przetarg nieograniczony - BIOFIX

Dodano: 12.08.2015

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. "Dostawa części zamiennych do urządzeń kompostowni Biofix do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW". Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Przetarg nieograniczony - drogi i grunt ZUOK

Dodano: 03.08.2015

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. "Zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, lokalne naprawy dróg i placów wewnętrznych oraz utwardzenie powierzchni gruntu na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW". Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Energia

Dodano: 21.07.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ­ Przetargi ­ aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, dot. postępowania nr referencyjny UA.271.1.7.2015 - aktualne.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Ubezpieczenie

Dodano: 09.07.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ­ Przetargi ­ aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, dot. postępowania nr referencyjny UA.271.1.6.2015 - aktualne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ubezpieczenie

Dodano: 26.06.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania nr referencyjny UA.271.1.6.2015 - aktualne.