Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Hakowiec

Dodano: 30.04.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.5.2015 - aktualne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Hakowiec

Dodano: 17.04.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.5.2015 - aktualne.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Ochrona

Dodano: 03.04.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o udzieleniu zamóienia, dot. postępowania nr referencyjny UA.271.1.4.2015 - aktualne.

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zadania nr 1 - Ochrona

Dodano: 27.03.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zadania nr 1, dot. postępowania nr referencyjny UA.271.1.4.2015 - aktualne.

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zadania nr 1 - Ochrona

Dodano: 23.03.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zadania nr 1, dot. postępowania nr referencyjny UA.271.1.4.2015 - aktualne.

Wersja pomocnicza Specyfikacji technicznej - hakowiec

Dodano: 20.03.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Wersję pomocniczą Specyfikacji technicznej - załącznik nr 1 do Formularza Oferty, dot. postępowania nr referencyjny UA.271.1.5.2015 - aktualne.

Pytania i odpowiedzi, zmiana treści SIWZ oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - hakowiec

Dodano: 18.03.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Pytania i odpowiedzi, zmianę SIWZ oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.5.2015 - aktualne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ochrona

Dodano: 13.03.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.4.2015 - aktualne.