Biuletyn informacji publicznejZwiązku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Przetarg nieograniczony - odcieki

Dodano: 03.12.2014

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. "Świadczenie usługi odbioru, transportu w celu unieszkodliwiania ścieków przemysłowych zebranych w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW - Zadanie nr 1 oraz odbioru, transportu w celu unieszkodliwiania ścieków deszczowych zebranych w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych - Zadanie nr 2". Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Przetarg nieograniczony - Budowa sieci wodociągowej
oraz wewnętrznej instalacji hydrantowej

Dodano: 27.11.2014

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. "Kalisz: Budowa sieci wodociągowej oraz wewnętrznej instalacji hydrantowej w hali przyjmowania i sortowania odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW stanowiącej dodatkowe zabezpieczenie przeciwpożarowe". Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - paliwa

Dodano: 24.11.2014

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.8.2014 - aktualne.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - RDF

Dodano: 21.10.2014

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.7.2014 - aktualne.

Przetarg nieograniczony - paliwa

Dodano: 17.10.2014

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. "Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95 i oleju opałowego lekkiego do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, czysta Gmina”". Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ,
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - RDF

Dodano: 26.09.2014

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Pytania i odpowiedzi oraz zmianę treści SIWZ, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.7.2014 - aktualne.

Przetarg nieograniczony

Dodano: 23.09.2014

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. "Odbiór komponentów do produkcji RDF powstałych z sortowania odpadów komunalnych". Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodano: 15.09.2014

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.6.2014 - aktualne.