Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - hakowiec

Dodano: 13.03.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.5.2015 - aktualne.

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - hakowiec

Dodano: 13.03.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Pytania i odpowiedzi oraz zmianę treści SIWZ, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.5.2015 - aktualne.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Taśmy

Dodano: 11.03.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.2.2015 - aktualne.

Przetarg nieograniczony - hakowiec

Dodano: 06.03.2015

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. "Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „ORLI STAW””. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Opony

Dodano: 04.03.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.3.2015 - aktualne.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Ochrona

Dodano: 25.02.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.4.2015 - aktualne.

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - Ochrona

Dodano: 25.02.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.4.2015 - aktualne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Taśmy

Dodano: 24.02.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.2.2015 - aktualne.