Biuletyn informacji publicznejZwiązku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Przetarg nieograniczony

Dodano: 09.12.2013

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. "Świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania ścieków przemysłowych zebranych w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW". Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dodano: 09.12.2013

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o unieważnieniu postępowania, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.18.2013 - aktualne.

Zmiana treści SIWZ

Dodano: 06.12.2013

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Zmianę treści SIWZ, dot. postępowania pn.: "Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, CZYSTA Gmina”" - nr referencyjny UA.271.1.19.2013 - aktualne.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodano: 06.12.2013

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, dot. postępowania pn.: "Dostawa energii elektrycznej dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”" - nr referencyjny UA.271.1.15.2013 - aktualne.

Przetarg nieograniczony

Dodano: 03.12.2013

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. "Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, CZYSTA Gmina”". Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Przetarg nieograniczony

Dodano: 29.11.2013

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. "Świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania ścieków przemysłowych zebranych w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW - Zadanie nr 1 oraz odbioru, transportu i unieszkodliwiania ścieków deszczowych zebranych w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych - Zadanie nr 2". Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Ogłoszenie o sprzedaży drewna

Dodano: 20.11.2013

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, informuje, że posiada do sprzedaży drewno, ułożone w stosach nieregularnych. Wszelkie informacje dotyczące ww. sprzedaży można uzyskać pod numerami telefonu: 062 763 56 61 lub 062 763 56 70, w godzinach od 8:00 do 15:30 od poniedziałku do piątku.Chętnych oferentów zapraszamy na wizję lokalną, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Zainteresowani zakupem drewna winni składać oferty cenowe w sekretariacie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków, do dnia 28 listopada 2013 roku do godziny 13:00. Pliki do pobrania: treść ogłoszenia wraz z formularzem oferty.

Przetarg nieograniczony

Dodano: 20.11.2013

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. "Świadczenie (w obrębie działki 5371/4) usługi wycinki drzew wraz z wykarczowaniem i porządkowaniem terenu pod budowę kwatery II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "ORLI STAW"". Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.