Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Statut Związku

  • STATUT (zmiana)

    Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 grudnia 2023 r. (publikacja w Dzienniku Urzędowym w dniu 12.12.2023 r.)

    w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu

  • STATUT (zmiana + tekst jednolity)

    Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2021 r.

    w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z siedzibą w Kaliszu