Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Zarząd

(Kadencja 2018-2023)

  • Pan Jan Adam Kłysz - Przewodniczący Zarządu Związku

  • Pan Paweł Osiewała - Z-ca Przewodniczącego Zarządu Związku
  • Pani Joanna Misiak-Kędziora - Członek Zarządu Związku
  • Pan Sebastian Wardęcki - Członek Zarządu Związku
  • Pan Mariusz Chojnacki - Członek Zarządu Związku