Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Uchwały Zarządu

202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2008 (10)

lp.numerz dniaw sprawie
1.23/082008-12-02wprowadzenia autopoprawki Zarządu Związku do projektu planu finansowego Związku na rok 2009
2.22/082008-11-14przyjęcia projektu planu finansowego Związku na rok 2009 wraz z objaśnieniami, informacją o stanie mienia komunalnego oraz prognozą kwoty długu
3.21/082008-09-09wygaśnięcia uchwały NR 19/2008 Zarządu Związku z dnia 20.08.2008 r. w sprawie powierzenia członkowi Zarządu Związku kierowania bieżącymi sprawami Związku do czasu wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku
4.20/082008-08-20przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za półrocze 2008 r.
5.19/082008-08-20powierzenia członkowi Zarządu Związku kierowania bieżącymi sprawami Związku do czasu wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku
6.18/082008-05-29uruchomienia środków budżetowych na wydatki związane z przygotowaniem inwestycji polegającej na budowie stacji przeładunkowej odpadów komunalnych we Wróblewie
7.17/082008-05-29zmian wysokości opłat za korzystanie z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Gm. Ceków Kolonia od dnia 1 stycznia 2008 roku
8.16/082008-05-29zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2008
9.15/082008-04-15przyjęcia terminarza wpłat składek członkowskich Gminy i Miasta Stawiszyn na rzecz Związku w latach 2008 - 2012
10.13/082008-03-12przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za 2007 rok