Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Uchwały Zarządu

202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2009 (15)

lp.numerz dniaw sprawie
1.38/092009-12-28zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2009
2.37/092009-12-21zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2009
3.36/092009-11-13ustalenia wysokości i sposobu naliczania opłaty ponoszonej przez gminy nie należące do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych
4.35/092009-11-13przyjęcia projektu planu finansowego Związku na rok 2010 wraz z uzasadnieniem, informację o stanie mienia komunalnego oraz prognozę kwoty długu
5.34/092009-10-19wystąpienia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z Krajowej Izby Gospodarki Odpadami
6.33/092009-10-19zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2009
7.32/092009-10-02wdrożenia i certyfikacji w strukturach Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” systemu zarządzania środowiskowego w oparciu o normę PN-EN ISO 14001:2005
8.31/092009-08-12nieodpłatnego przyjmowania odpadów do ZUOK „Orli Staw”
9.30/092009-08-12przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2009 roku
10.29/092009-07-09wykonania uchwały Nr XI/32/08 Zgromadzenia Związku z dnia 03.12.09 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
11.28/092009-03-19przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
12.27/092009-02-02wprowadzenia autopoprawki Zarządu Związku do projektu planu finansowego Związku na rok 2009
13.26/092009-01-02wyrażenia zgody na przedłużenie umowy Nr: 5/05 z dnia17 maja 2005 roku o świadczenie usług finansowanych ze środków publicznych (w tym z funduszu spójności) – Inżynier dla Projektu Nr 2002/PL/16/PE/P/030 „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi”
14.25/092009-01-02wyrażenia zgody na zmianę Porozumienia o realizacji Projektu ISPA / FS 2002/PL/P/PE/030 – „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi”
15.24/092009-01-02ustalenia ceny na sprzedaż odpadu o kodzie 19 05 03 – kompostu nieodpowiadającego wymaganiom