Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Uchwały Zarządu

202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2011 (27)

lp.numerz dniaw sprawie
1.27/20112011-12-08wprowadzenia autopoprawki do projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2012
2.26/20112011-12-08autopoprawki do projektu uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2012-2017
3.25/20112011-12-08ustalenia Programów Działań Środowiskowych Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
4.24/20112011-12-08zmiany uchwały Nr 32/09 Zarządu Związku z dnia 2 października 2009 roku w sprawie wdrożenia i certyfikacji w strukturach Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" systemu zarządzania środowiskiem (SZŚ) w oparciu o normę PN-EN ISO 14001:2005
5.23/20112011-11-14ustalenia ceny zakupu nieruchomości od Gminy Ceków Kolonia
6.22/20112011-11-14ustalenia trybu rozpowszechniania uchwał Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" oraz zarządzeń Przewodniczącego Zarządu Związku
7.21/20112011-11-14uprawnienia Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" do wydawania zarządzeń
8.20/20112011-11-14ustalenia Polityki Środowiskowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
9.19/20112011-11-14przyjęcia projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2012 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
10.18/20112011-11-14projektu uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2012 - 2017
11.17/20112011-10-28przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia …… października 2011 roku w sprawie zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
12.16/20112011-09-30zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2011
13.15/20112011-09-08wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie odpadów komunalnych powstałych na skutek trąby powietrznej w dniu 5 września 2011 roku
14.14/20112011-08-25przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2011 roku
15.13/20112011-08-25zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2011
16.12/20112011-06-17przyjęcia autopoprawki Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do projektu uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Szczytniki do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
17.11/20112011-06-17zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
18.10/20112011-05-19wyrażenia zgody na przetworzenie odpadów poremontowych zgromadzonych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Brzezinach w procesie R15 w celu ich dalszego wykorzystania
19.9/20112011-05-19powierzenia członkom Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” kompetencji Przewodniczącego Zarządu Związku w kadencji 2010 – 2014
20.8/20112011-05-19zbycia przyczepy kempingowej stanowiącej własność Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
21.7/20112011-05-19wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2011 - 2017
22.6/20112011-03-25zmiany uchwały Nr 44/10 Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 19.04.2010 w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjmowane odpady niebezpieczne i problemowe oraz stawek opłat za usługi świadczone przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
23.5/20112011-03-25przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za rok 2010 oraz informacji o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
24.4/112011-01-20zmiany uchwały Nr 44/10 Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 19.04.2010 w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjmowane odpady niebezpieczne i problemowe oraz stawek opłat za usługi świadczone przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
25.3/112011-01-20zmiany projektu uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” od dnia ……… 2011 roku
26.2/112011-01-20wprowadzenia autopoprawki do projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2011
27.1/112011-01-20wprowadzenia autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2011 – 2014