Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Uchwały Zarządu

202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2012 (25)

lp.numerz dniaw sprawie
1.52/20122012-12-19Wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, gm. Ceków – Kolonia od 1 stycznia 2013 roku.
2.51/20122012-12-19Wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, gm. Ceków – Kolonia od 1 stycznia 2013 roku.
3.50/20122012-12-19Przyjęcia stanowiska Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” dotyczącego wniesionego sprzeciwu do uchwały Nr X/36/2012 Zgromadzenia Związku z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, gm. Ceków – Kolonia od 1 stycznia 2013 roku.
4.49/20122012-12-19Zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2012
5.48/20122012-11-28Wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, gm. Ceków – Kolonia od dnia 1 stycznia 2013 roku.
6.47/20122012-11-28Wprowadzenia autopoprawki do projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2013.
7.46/20122012-11-28Wprowadzenia autopoprawki do projektu WPF Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2013-2017.
8.45/20122012-11-08Zmian w planie finansowym ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2012.
9.44/20122012-11-08Przyjęcia projektu Planu Finansowego ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2013 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
10.43/20122012-11-08Projektu uchwały Zgromadzenia ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2013-2017.
11.42/20122012-09-14Wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata” dostarczonych do ZUOK „Orli Staw” w okresie wrzesień- październik 2012 r.
12.41/20122012-08-10zmiany uchwały Nr 31/2012 Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjmowane odpady niebezpieczne i problemowe oraz stawek opłat za usługi świadczone przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
13.40/20122012-08-10powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. "Budowa instalacji zagospodarowania odpadów po MBP w ZUOK Orli Staw z wyposażeniem specjalistycznym"
14.39/20122012-08-10przyjęcia terminarza wpłat składek członkowskich Gmin Sieradz na rzecz Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"w latach 2012-2019
15.38/20122012-08-10przyjęcia terminarza wpłat składek członkowskich Gmin Szczytniki na rzecz Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"w latach 2012-2019
16.37/20122012-08-10przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za I półrocze 2012 roku
17.36/20122012-07-19powołania Pełnomocnika i Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu pn. "Budowa instalacji zagospodarowania odpadów po MBP w ZUOK Orli Staw z wyposażeniem specjalistycznym"
18.35/20122012-06-15zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2012
19.34/20122012-05-22wyrażenia przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" opinii do projektu "Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017" (WPGO) opracowanego przez ARCADIS Sp. z o.o.
20.33/20122012-03-23uwzględnienia przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego postulatów Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" do opracowanego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) w aspekcie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
21.32/20122012-03-23przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2011, sprawozdania o stopniu realizacji WPF Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w 2011 roku oraz informacji o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
22.31/20122012-03-07ustalenia stawek opłat za przyjmowane odpady niebezpieczne i problemowe oraz stawek opłat za usługi świadczone przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
23.30/20122012-03-07zmiana w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2012
24.29/20122012-03-07przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
25.28/20122012-01-12wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie odpadów komunalnych powstałych na skutek wybuchu butli gazowej i pożaru w dniu 7 stycznia 2012