Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Uchwały Zarządu

202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2017 (11)

lp.numerz dniaw sprawie
1.54/20172017-12-12w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2018-2021
2.53/20172017-11-14w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
3.52/20172017-11-14w sprawie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2018-2021
4.51/20172017-09-11w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej "Sprzątanie Świata - Polska 2017" dostarczonych do ZUOK "Orli Staw" w okresie wrzesień-październik 2017 roku
5.50/20172017-08-18w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do realizacji głównych przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku
6.49/20172017-08-18w sprawie uchylenia uchwały Zarządu nr 7/2015 z dnia 18 maja 2015, uchwały Zarządu nr 29/2016 z dnia 3 czerwca 2016 r., uchwały Zarządu nr 33/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r., uchwały Zarządu nr 41/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
7.48/20172017-08-18w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za I półrocze 2017 roku
8.47/20172017-06-13w sprawie zmiany uchwał–y Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" Nr 60/2013 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu ZUOK i SPO Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
9.46/20172017-05-26w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie odpadów zebranych podczas Miejsko-Powiatowego dnia dziecka w m. Szałe organizowanym w dniu 27 maja 2017 roku
10.45/20172017-04-07w sprawie ustalenia ceny sprzedaży środka poprawiającego właściwości gleby – HUM-OS
11.44/20172017-03-14w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"