Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Uchwały Zarządu

202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2018 (14)

lp.numerz dniaw sprawie
1.68/20182018-11-14w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów powstałych w wyniku pożaru w Opatówku przy ul. Łódzkiej 33 oraz odpadów powstałych w wyniku pożaru w miejscowości Cierpiatka 1 na terenie Gminy Ceków Kolonia
2.67/20182018-11-14w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
3.66/20182018-11-14w sprawie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2019-2023
4.65/20182018-10-23w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2018
5.64/20182018-09-21w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów, zebranych podczas akcji ekologicznej "Posprzątajmy naszą Gminę - dajmy przykład" realizowaną pod patronatem Burmistrza Gminy Opatówek, oraz zebranych w wyniku akcji "Sprzątanie Świata 2018"
6.63/20182018-08-16w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2018
7.62/20182018-08-16w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za I półrocze 2018 roku
8.61/20182018-06-13w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów, zebranych podczas akcji ekologicznej "Posprzątajmy naszą Gminę - dajmy przykład" realizowaną pod patronatem Burmistrza Gminy Opatówek, oraz powstałych w wyniku pożaru budynku wielorodzinnego w Stawiszynie
9.60/20182018-05-25w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2018
10.59/20182018-04-26w sprawie przyjęcia stanowiska Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w zakresie organizacji i kontraktowania usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w gminach świetle uchwały Zgromadzenia Związku nr XV/60/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku
11.58/20182018-04-26w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej "Posprzątajmy naszą Gminę - dajmy przykład" realizowaną pod patronatem Burmistrza Gminy Opatówek, dostarczonych do ZUOK "Orli staw"
12.57/20182018-04-26w sprawie określenia procedury postępowania w Związku Komunalnym Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
13.56/20182018-03-15w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
14.55/20182018-01-24w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2018