Biuletyn informacji publicznejZwiązku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Uchwały Zarządu

2019201820172016201520142013201220112010200920082007

2019 (25)

lp.numerz dniaw sprawie
1.23/20192019-11-29w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" od dnia 1 grudnia 2019 r., do dnia 31 grudnia 2019 r.
2.22/20192019-11-29w sprawie sprostowania numerów uchwał Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 23 października 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2019-2023, z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2020-2023
3.21/20192019-11-29w sprawie sprostowania numerów uchwał Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 23 października 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2019, z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2020
4.20/20192019-11-13w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2020 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi [sprostowanie ws. numeru uchwały w uchwale nr 21/2019]
5.19/20192019-11-13w sprawie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2020-2023 [sprostowanie ws. numeru uchwały w uchwale nr 22/2019]
6.18/20192019-10-23w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2019-2023 [sprostowanie ws. numeru uchwały w uchwale nr 22/2019]
7.17/20192019-10-23w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2019 [sprostowanie ws. numeru uchwały w uchwale nr 21/2019]
8.16/20192019-09-20w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" do dnia 31 grudnia 2019 r.
9.15/20192019-09-20w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej "Sprzątanie Świata - Polska 2019"
10.14/20192019-09-11w sprawie wprowadzenia autopoprawki Zarządu Związku do projektu uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 11 września 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" od dnia 1 stycznia 2020 roku
11.13/20192019-09-11w sprawie zmiany uchwały nr 61/2013 Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w sprawie przyjęcia projektów umów na zagospodarowanie odpadów
12.12/20192019-09-11w sprawie ustalenia cen jednostkowych za usługę zagospodarowania odpadów
13.11/20192019-08-14w sprawie ustalenia ceny sprzedaży środka poprawiającego właściwości gleby - HUM-OS
14.10/20192019-08-14w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2019
15.9/20192019-08-14w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za I półrocze 2019 roku
16.8/20192019-05-08w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie przez ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas Dni Otwartych Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" w dniu 11 maja 2019 r.
17.7/20192019-05-08w sprawie zasad przyjmowania odpadów selektywnie zebranych dostarczonych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu należącej do Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
18.6/20192019-05-08w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie przez ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej "Sprzątanie Świata" organizowanej przez Gminę Kawęczyn
19.5/20192019-05-08w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za usługę zagospodarowania odpadów o kodzie 16 01 03 - zużyte opony wraz z udziałem opłaty na fundusz rekultywacyjny
20.4/20192019-05-08w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
21.3/20192019-04-17w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie przez ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej "Szałe? W porządku" realizowaną przez Gminę Opatówek wspólnie z Miastem Kalisz
22.2/20192019-03-22w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej "Posprzątajmy naszą Gminę - dajmy przykład" realizowaną pod patronatem Burmistrza Gminy Opatówek, dostarczonych do ZUOK "Orli Staw"
23.1/20192019-03-22w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
24.70/20192019-01-22w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2019
25.69/20192019-01-22w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2019-2023