Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Uchwały Zarządu

202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2020 (20)

lp.numerz dniaw sprawie
1.45/20202020-11-13w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2021 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
2.44/20202020-11-13w sprawie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2021-2024
3.43/20202020-10-14w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", odpadów powstałych w wyniku wybuchu gazu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wyszyńskiego 14 w Turku
4.42/20202020-09-18w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej "Sprzątanie Świata - Polska 2020"
5.41/20202020-08-31w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2020
6.40/20202020-08-31w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za I półrocze 2020 roku
7.39/20202020-06-15w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2020
8.38/20202020-05-22w sprawie zmiany uchwały Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" nr 11/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedaży środka poprawiającego właściwości gleby - HUM-OS
9.37/20202020-05-22w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", odpadów z akcji ekologicznej "Sprzątanie Lasów" na terenie leśnictwa Orla Góra oraz Morawin, leżących na terenie administracyjnym gminy Ceków Kolonia
10.36/20202020-05-22w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", odpadów powstałych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w Liskowie ul. Szewczyka 38
11.35/20202020-04-22w sprawie zmiany uchwały nr 7/2019 z dnia 19 maja 2019 roku w sprawie zasad przyjmowania odpadów selektywnie zebranych dostarczonych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu należącej do Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
12.34/20202020-04-22w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", odpadów powstałych w wyniku pożaru, w Kaliszu ul. Lubelska 13
13.33/20202020-03-19w sprawie zmiany uchwały Nr 57/2018 Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia procedury postępowania w Związku Komunalnym Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" dotyczącej zbywania surowców wtórnych
14.32/20202020-03-19w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
15.31/20202020-03-02w sprawie zbycia samochodu RENAULT SCENIC stanowiącego własność Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
16.30/20202020-03-02w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", odpadów powstałych w wyniku pożaru, na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn.
17.29/20202020-03-02w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za usługę zagospodarowania odpadów o kodach 19 05 01, 19 05 02, 19 05 03, 19 06 04, 19 06 06 wraz z udziałem opłaty na fundusz rekultywacyjny.
18.28/20202020-01-30w sprawie przyjęcia terminarza wpłat składek członkowskich Gminy Żelazków na rzecz Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w latach 2020-2024
19.27/20202020-01-30w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za usługę zagospodarowania odpadów o kodach 15 01 01, 19 12 01 i 20 01 01, wraz z udziałem opłaty na fundusz rekultywacyjny.
20.26/20202020-01-30w sprawie uchylenia uchwały nr 12/2019 Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustalenia cen jednostkowych za usługę zagospodarowania odpadów.