Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Uchwały Zarządu

202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2022 (32)

lp.numerz dniaw sprawie
1.105/20222022-12-21w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2022
2.104/20222022-12-12w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2023
3.103/20222022-11-30w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów powstałych w wyniku pożaru w piwnicach bloku mieszkalnego przy ul. Krakowskie Przedmieście 4 w Sieradzu
4.102/20222022-11-28w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów powstałych w wyniku pożaru budynku gospodarczego w miejscowości Ceków-Kolonia
5.101/20222022-11-28w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2022
6.100/20222022-11-15w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2023 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
7.99/20222022-11-15w sprawie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2023-2026
8.98/20222022-10-21w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej sprzątania osiedla Dobrzec w Kaliszu
9.97/20222022-10-13w sprawie zmiany uchwały Nr 76/2022 Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi świadczone przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
10.96/20222022-10-12w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej pn. "Posprzątajmy Naszą Gminę - dajmy przykład" prowadzonej na terenie gminy Opatówek
11.95/20222022-10-12w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przyjęcie odpadów o kodach 19 08 05 A oraz 19 06 04 A
12.94/20222022-10-12w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2022
13.93/20222022-09-15w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2022
14.92/20222022-08-09w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przyjęcie odpadów zebranych podczas akcji sprzątania terenów zielonych organizowanej w mieście Turek oraz akcji Sprzątania świata organizowanych na terenie gmin i miast członkowskich Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
15.91/20222022-08-09w sprawie ustalenia ceny sprzedaży środka poprawiającego właściwości gleby - HUM-OS
16.90/20222022-08-09w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" za I półrocze 2022 roku
17.89/20222022-07-13w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2022
18.88/2022 2022-06-01w sprawie zmiany uchwały Nr 57/2018 Zarządu Związku Komunalnego Gmin ”Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia procedury postępowania w Związku Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" dotyczącej zbywania surowców wtórnych
19.87/20222022-06-01w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej pn. "Sprzątanie rzeki Prosny"
20.86/20222022-04-28w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej pn. "Sprzątanie rzeki Prosny"
21.85/20222022-04-28w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej pn. "Dzień Ziemi", przeprowadzonej na terenie gminy i miasta Stawiszyn oraz innych miast i gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
22.84/20222022-04-28w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów powstałych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Rzymsko na terenie gminy Dobra
23.83/20222022-04-14w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej pn. "Dzień Ziemi", prowadzonej na terenie miasta Turku
24.82/20222022-04-14w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej pn. "Misja wór", prowadzonej na terenie gminy i miasta Stawiszyn w miejscowościach Zbiersk Cukrownia i Stary Kiączyn
25.81/20222022-03-22w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów powstałych w wyniku przejścia wichury i zerwania dachu, uszkodzenia konstrukcji domu jednorodzinnego oraz zniszczenia budynku gospodarczego w miejscowości Podzborów na terenie gminy Ceków-Kolonia
26.80/20222022-03-22w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej sprzątania rzeki Prosny w ramach Światowego Dnia Wody, prowadzonej na terenie położonym wokół rzeki Prosny w Kaliszu
27.79/20222022-03-22w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej pn. "Posprzątajmy Naszą Gminę - dajmy przykład" prowadzonej na terenie gminy Opatówek
28.78/20222022-03-22w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
29.77/20222022-02-07w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów powstałych w wyniku przejścia wichury i zerwania dachu w miejscowości Rajsko na terenie gminy Opatówek
30.76/20222022-01-24w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi świadczone przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
31.75/20222022-01-24w sprawie ustalenia ceny sprzedaży środka poprawiającego właściwości gleby - HUM-OS
32.74/20222022-01-24w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2022