Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Uchwały Zarządu

202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2023 (21)

lp.numerz dniaw sprawie
1.126/20232023-12-20w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2023
2.125/20232023-11-14w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów powstałych w wyniku pożaru doku jednorodzinnego zlokalizowanego na terenie gminy Opatówek w miejscowości Szałe
3.124/20232023-11-14w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów powstałych w wyniku pożaru garażu na terenie nieruchomości zlokalizowanej na terenie gminy Żelazków w miejscowości Borków Stary 50
4.123/20232023-11-14w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2024 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
5.122/20232023-11-14w sprawie projektu uchwały Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2024-2027
6.121/20232023-09-25w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej pn. "Jesienne sprzątanie miasta", organizowanej na terenie miasta Turku
7.120/20232023-09-25w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2023
8.119/20232023-09-05w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przyjęcie odpadów zebranych podczas akcji ekologicznych "Sprzątanie Świata 2023" organizowanych na terenie gmin i miast członkowskich Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
9.118/20232023-04-21w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej pn. "Planetę Ziemię kochamy, nasze miejscowości sprzątamy", organizowanej na terenie gminy Gołuchów
10.117/20232023-04-21w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych na terenie miast i gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", w ramach akcji ekologicznej pn. "Sprzątanie rzeki Prosny"
11.116/20232023-04-21w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej pn. "Misja wór", prowadzonej na terenie gminy i miasta Stawiszyn
12.115/20232023-04-06w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej pn. "Światowy Dzień Ziemi 2023", organizowanej na terenie Miasta Kalisza oraz innych gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
13.114/20232023-04-06w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej pn. "Posprzątajmy Naszą Gminę - dajmy przykład" prowadzonej na terenie gminy Opatówek
14.113/20232023-03-27w sprawie zasad zbycia odpadów powstałych po procesie przetwarzania biologicznego prowadzonego w instalacjach ZUOK "Orli Staw", tj. Kompostu nieodpowiadającego wymaganiom o kodzie odpadu ex 19 05 03
15.112/20232023-03-27w sprawie przyjęcia terminarza wpłat składek członkowskich Gminy Błaszki na rzecz Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w latach 2023-2027
16.111/20232023-03-27w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej "Wiosenne sprzątanie miasta", organizowanej przez Urząd Miejski w Turku w dniach 20 i 21 marca 2023 roku
17.110/20232023-03-27w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2023
18.109/20232023-03-27w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2023-2026
19.108/20232023-03-27w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
20.107/20232023-02-14w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za usługę zagospodarowania odpadów o kodzie 16 06 05 - Inne baterie i akumulatory
21.106/20232023-01-18w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2023