Biuletyn informacji publicznejZwiązku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Uchwały Zgromadzenia

2019201820172016201520142013201220112010200920082007

2019 (21)

lp.numerz dniaw sprawie
1.III/21/20192019-09-11w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku od dnia 1 stycznia 2020 roku
2.III/20/20192019-09-11w sprawie zmiany uchwały nr XIV/56/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 oraz od dnia 1 stycznia 2020 r.
3.III/19/20192019-09-11w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2019
4.III/18/20192019-09-11w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2019-2023
5.II/17/20192019-06-11w sprawie zmiany uchwały nr XIV/56/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 oraz od dnia 1 stycznia 2020 r.
6.II/16/20192019-06-11w sprawie przystąpienia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do Związku Pracodawców pod nazwą Rada Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych z siedzibą w Kaliszu
7.II/15/20192019-06-11w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Żelazków do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
8.II/14/20192019-06-11w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2019
9.II/13/20192019-06-11w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2019–2023
10.II/12/20192019-06-11w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium Zarządowi Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2018 rok
11.II/11/20192019-06-11w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2018 rok
12.I/10/20192019-02-19w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na 2019 rok
13.I/9/20192019-02-19w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
14.I/8/20192019-02-19w sprawie wyboru członków Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
15.I/7/20192019-02-19w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
16.I/6/20192019-02-19w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
17.I/5/20192019-01-29w sprawie powołania komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
18.I/4/20192019-01-29w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2019
19.I/3/20192019-01-29w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2019-2023
20.I/2/20192019-01-29w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
21.I/1/20192019-01-29w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"