Biuletyn informacji publicznejZwiązku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Uchwały Zgromadzenia

20202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2020 (9)

lp.numerz dniaw sprawie
1.VI/35/20202020-08-04w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2020
2.VI/34/20202020-08-04w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2020–2023
3.VI/33/20202020-08-04w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2019 rok
4.VI/32/20202020-08-04w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2019 rok
5.V/31/20202020-04-17w sprawie zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
6.V/30/20202020-04-17w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na 2020 rok
7.V/29/20202020-04-17w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" od dnia 1 maja 2020 roku
8.V/28/20202020-04-17w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2020
9.V/27/20202020-04-17w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2020-2023