Biuletyn informacji publicznejZwiązku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Uchwały Zgromadzenia

202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2021 (4)

lp.numerz dniaw sprawie
1.X/45/20212021-03-09w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/53/2010 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
2.X/44/20212021-03-09w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2021
3.X/43/20212021-03-09w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2021
4.X/42/20212021-03-09w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2021–2024