Biuletyn informacji publicznejZwiązku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Uchwały Zgromadzenia

202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2021 (9)

lp.numerz dniaw sprawie
1.XII/51/20212021-06-17w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Komunalnemu Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2020 rok
2.XII/50/20212021-06-17w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2020 rok
3.XI/49/20212021-05-25w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
4.XI/48/20212021-05-25w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2021
5.XI/47/20212021-05-25w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2021–2024
6.X/45/20212021-03-09w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/53/2010 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
7.X/44/20212021-03-09w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2021
8.X/43/20212021-03-09w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2021
9.X/42/20212021-03-09w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2021–2024