Biuletyn informacji publicznejZwiązku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Uchwały Zgromadzenia

2022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2022 (4)

lp.numerz dniaw sprawie
1.XV/65/20222022-03-08w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2022 rok
2.XV/64/20222022-03-08w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych oraz ich zamiany na nieruchomości niezbędne dla potrzeb rozwoju Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”
3.XV/63/20222022-03-08w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2022
4.XV/62/20222022-03-08w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2022–2025