Kalisz: Dostawa oleju nap璠owego, benzyny bezo這wiowej 95, oleju opa這wego lekkiego oraz gazu propan - butan do Zwi您ku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina - Zak豉du Unieszkodliwiania Odpad闚 Komunalnych Orli Staw, Orli Staw 2, 62 - 834 Cek闚
data zamieszczenia: 28.12.2007
OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAM紟IENIA - dostawy

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.

Czy zam闚ienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zam闚ie Publicznych: Tak, numer og這szenia w BZP: 229148 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Zwi您ek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", pl. 安. J霩efa, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7635650, fax 062 7635651.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Dostawa oleju nap璠owego, benzyny bezo這wiowej 95, oleju opa這wego lekkiego oraz gazu propan - butan do Zwi您ku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina - Zak豉du Unieszkodliwiania Odpad闚 Komunalnych Orli Staw, Orli Staw 2, 62 - 834 Cek闚.

II.1.2) Rodzaj zam闚ienia: dostawy.

II.1.3) Okre郵enie przedmiotu zam闚ienia: Dostawa: 1) oleju nap璠owego w szacunkowej ilo軼i 66 000 litr闚 oraz benzyny bezo這wiowej 95 w szacunkowej ilo軼i 200 litr闚 - (Zadanie nr 1), 2) oleju opa這wego lekkiego w szacunkowej ilo軼i 35 000 litr闚 - (Zadanie nr 2), 3) gazu propan - butan w szacunkowej ilo軼i 115 jedenastokilogramowych butli.

II.1.4) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 23.10.00.00-8.

II.1.5) Ca趾owita ko鎍owa warto嗆 zam闚ienia (bez VAT) obejmuj帷a wszystkie zam闚ienia i cz窷ci: 293942,2 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAM紟IENIA

CZ呇 NR: 1 NAZWA: Dostawa oleju nap璠owego w szacunkowej ilo軼i 66 000 litr闚 oraz benzyny bezo這wiowej 95 w szacunkowej ilo軼i 200 litr闚..

V.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 27.12.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJ。YCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN (bez VAT)

CZ呇 NR: 2 NAZWA: Dostawa oleju opa這wego lekkiego w szacunkowej ilo軼i 35 000 litr闚..

V.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 27.12.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJ。YCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN (bez VAT)