Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 38200-2016 z dnia 2016-02-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kalisz

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków - Zadanie nr 1 oraz na terenie Stacji Przeładunkowej...
Termin składania ofert: 2016-02-29

Numer ogłoszenia: 43408 - 2016; data zamieszczenia: 26.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 38200 - 2016 data 19.02.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 62 7635650, fax. 62 7635651.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: