Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 8573-2016 z dnia 2016-01-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kalisz
Przedmiotem niniejszego zamówienia są:
1. Zadanie nr 1 - dostawa i sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina,
2. Zadanie nr 2 - dostawa i sukcesywne...
Termin składania ofert: 2016-02-01

Numer ogłoszenia: 9555 - 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 8573 - 2016 data 22.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 62 7635650, fax. 62 7635651.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: