Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 15726-2016 z dnia 2016-01-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kalisz

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i sukcesywne wymiany taśm tkaninowo-gumowych do przenośników taśmowych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62-834 Ceków.
Szczegółowy...
Termin składania ofert: 2016-02-01

Numer ogłoszenia: 21116 - 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 15726 - 2016 data 22.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 62 7635650, fax. 62 7635651.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: