Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego i opałowego do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Nowe Prażuchy, Orli Staw 2, 62-834 Ceków, gm. Ceków Kolonia

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,( Dz.U. nr 19 poz. 177 z późn. zm.) , unieważnione zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego i opałowego do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Nowe Prażuchy, Orli Staw 2, 62-834 Ceków, gm. Ceków Kolonia, sygnatura ZKG.341/I/3/06, ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 212 z dnia 17.08.2006. Niniejsze postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

Komisja przetargowa ZKG

Kalisz, dnia 01.09.2006r.