Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2007, Nr 223, poz.1655) zamawiający – Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz – udziela następującej odpowiedzi na zadane pytanie:

 

Pytanie:

Czy w załączniku nr 12 pod nazwą „Przedmiar robót  branża budowlana”, należy wypełniać rubryki dot. obiektu nr 13 ?

 

Odpowiedź:

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia opis przedmiotu zamówienia nie obejmuje obiektu nr 13, opisanego w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do SIWZ. W związku z tym w ogóle nie należy uwzględniać obiektu nr 13 podczas sporządzania oferty.