Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 188546-2009 z dnia 2009-06-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kalisz
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ubezpieczeniu komunikacyjnym, majątkowym oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA z siedzibą w Kaliszu
Termin składania ofert: 2009-06-19

Numer ogłoszenia: 194056 - 2009; data zamieszczenia: 16.06.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 188546 - 2009 data 10.06.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7635650, fax. 062 7635651.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: