Orli Staw, dnia 26 czerwca 2009 roku

UA.AS.341-19-1/09


Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie komunikacyjne, majątkowe oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” - nr referencyjny postępowania: UA.341-19/09


W ramach ww. postępowania wykonawca zadał następujące pytania:

„1) Proszę o określenie PML.

2) Proszę o podanie wymiarów największego budynku zlokalizowanego na terenie Zakładu.

3) Proszę o zmianę zakresu ubezpieczenia w Auto Casco, tj. usunięcie zapisu objęcia ochroną ubezpieczeniową w zakresie kradzieży powstałych na terenie Maroka, Tunezji i Izraela."


Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku, nr 223, poz. 1655 ze zm.) Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający) udziela następujących wyjaśnień:

Ad. 1)

Informacje do określenia PML, tj:

Szczegóły w pliku do pobrania

Ad. 2)

Wymiary największego budynku – Hala przyjęcia i sortowania odpadów wymiary: dł./szer./wys. 77,8 x 50,2 x 12,65 m, wspólna ściana z budynkiem Hali kompostowania intensywnego wymiary: dł./szer./wys. 64,9 x 41,5 x 8,85 m.

Ad. 3)

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zakresu ubezpieczenia w Auto Casco.

Z up. Przewodniczącego Zarządu
Związku Komunalnego Gmin
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"
(-)
Magdalena Poroś
Kierownik działu kadr,
administracji i zamówień publicznych