Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Wstępne konsultacje rynkowe

Data: 27.06.2022 r. | Nr referencyjny: UA.271.5.1.2022

Dostawa i montaż (wymiana) przerzucarki Biofix jako kluczowego elementu kompostowni w ZUOK „Orli Staw” wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej