Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Zamówienia publiczne - aktualne

Komunikat Zamawiającego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). (Dz. U. z 2019 r., poz. 730.) Zamawiający informuje, że:
 • Stosownie do treści art. 8a ust. 2 ustawy PZP w związku z art. 8a ust. 5 ustawy PZP w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 • Stosownie do treści art. 8a ust. 4 ustawy PZP w związku z art. 8a ust. 5 ustawy PZP wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 • Stosownie do treści art. 97 ust. 1a ustawy PZP w związku z art. 8a ust. 5 ustawy PZP w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
Do rozpakowywania (odczytu) plików w formacie ZIP zalecamy stosować darmowe i powszechnie używane w internecie oprogramowanie 7-zip, które dostępne jest pod adres: www.7-zip.org.

Data: 19.04.2024 | Nr referencyjny: UA.271.1.7.2024

Dostawa i sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na części

Data: 10.04.2024 | Nr referencyjny: UA.271.1.6.2024

Usługa sukcesywnych wymian taśm w przenośnikach taśmowych w sortowni i kompostowni wraz z dostawą taśm do ZUOK „Orli Staw”

Data: 10.04.2024 | Nr referencyjny: SWZ NR 48/2024/Kalisz

Usługa ubezpieczenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Data: 19.03.2024 | Nr referencyjny: UA.271.1.5.2024

Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Data: 08.03.2024 | Nr referencyjny: UA.271.1.4.2024

Świadczenie usługi ostatecznego oczyszczania ścieków przemysłowych pochodzących z terenu ZUOK "Orli Staw"

Data: 08.03.2024 | Nr referencyjny: UA.271.1.3.2024

Usługi przeglądów eksploatacyjnych pojazdów i maszyn należących do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na części

Data: 29.02.2024 | Nr referencyjny: UA.271.1.2.2024

Dostawa drutu do taśmowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”

Data: 26.02.2024 | Nr referencyjny: UA.271.1.1.2024

Zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF – odpadów o kodach 19 12 12 i 19 12 04 wraz z usługą ich odbioru i transportu

Data: 28.11.2023 | Nr referencyjny: UA.271.1.20.2023

Świadczenie usługi ostatecznego oczyszczania ścieków przemysłowych pochodzących z terenu ZUOK "Orli Staw"

Data: 17.11.2023 | Nr referencyjny: UA.271.1.19.2023

Dostawa oleju opałowego lekkiego – część I oraz dostawa gazu propan – część II dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Data: 08.11.2023 | Nr referencyjny: UA.271.1.18.2023

Dostawa drutu do taśmowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”

Data: 07.11.2023 | Nr referencyjny: UA.271.1.17.2023

Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie ZUOK "Orli Staw" – część I oraz na terenie SPO znajdującej się w Sieradzu – część II

Data: 04.10.2023 | Nr referencyjny: UA.271.1.16.2023

Dostawa energii elektrycznej dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” wraz z usługą bilansowania na odkupie energii w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Data: 29.09.2023 | Nr referencyjny: UA.271.1.15.2023

Dostawa drutu do taśmowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”

Data: 18.09.2023 | Nr referencyjny: UA.271.1.14.2023

Dostawa paliw na potrzeby sprzętu transportowego ZKG "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z podziałem na części

Data: 07.09.2023 | Nr referencyjny: UA.271.1.13.2023

Dostawa fabrycznie nowych kontenerów do Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu z podziałem na części

Data: 10.07.2023 | Nr referencyjny: UA.271.1.11.2023

Zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF – odpadów o kodach 19 12 12 i 19 12 04 wraz z usługą ich odbioru i transportu

Data: 07.07.2023 | Nr referencyjny: UA.271.1.12.2023

Dostawa części zamiennych do przerzucarki Biofix do ZUOK „Orli Staw”

Data: 04.07.2023 | Nr referencyjny: UA.271.1.10.2023

Dostawa, wymiana i uruchomienie silnika do agregatu kogeneracyjnego 2G Agenitor 306

Data: 02.06.2023 | Nr referencyjny: JRP.271.1.4.2023

Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej do ZUOK „Orli Staw”

Data: 15.05.2023 | Nr referencyjny: UA.271.1.9.2023

Dostawa drutu do taśmowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”

Data: 26.04.2023 | Nr referencyjny: JRP.271.1.3.2023

Dostawa fabrycznie nowego samojezdnego podnośnika serwisowego do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw”

Data: 14.03.2023 | Nr referencyjny: UA.271.1.7.2023

Dostawa i montaż przerzucarki Biofix jako kluczowego elementu kompostowni w ZUOK „Orli Staw” wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej

Data: 13.03.2023 | Nr referencyjny: UA.271.1.8.2023

Modernizacja gospodarki odpadami ZKG - rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza techniczno–administracyjnego ZUOK Orli Staw

Data: 08.03.2023 | Nr referencyjny: UA.271.1.6.2023

Dostawa i sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na części

Data: 06.03.2023 | Nr referencyjny: JRP.271.1.2.2023

Dostawa fabrycznie nowego samojezdnego podnośnika serwisowego do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw”

Data: 21.02.2023 | Nr referencyjny: UA.271.1.5.2023

Usługa sukcesywnych wymian taśm w przenośnikach taśmowych w sortowni i kompostowni wraz z dostawą taśm do ZUOK „Orli Staw”

Data: 17.02.2023 | Nr referencyjny: UA.271.1.3.2023

Zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 32 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 08 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 03 80 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 28 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 27* wraz z usługą ich odbioru i transportu z podziałem na części

Data: 16.02.2023 | Nr referencyjny: UA.271.1.4.2023

Usługi przeglądów eksploatacyjnych pojazdów i maszyn należących do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na części

Data: 25.01.2023 | Nr referencyjny: UA.271.1.2.2023

Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Data: 24.01.2023 | Nr referencyjny: JRP.271.1.1.2023

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z fabrycznie nowym wozem asenizacyjnym i fabrycznie nowym rozrzutnikiem do transportu kompostu do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw”

Data: 02.01.2023 | Nr referencyjny: UA.271.1.1.2023

Dostawa oleju opałowego lekkiego – część I oraz dostawa gazu propan – część II dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Data: 14.12.2022 | Nr referencyjny: JRP.271.1.5.2022

Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów oraz dostawa zestawu 2 szt. kontenerów asenizacyjnych do ZUOK „Orli Staw” z podziałem na części

Data: 30.11.2022 | Nr referencyjny: UA.271.1.44.2022

Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95 – część I oraz dostawa gazu propan butan – część II dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Data: 22.11.2022 | Nr referencyjny: UA.271.1.43.2022

Dostawa oleju napędowego – część I oraz dostawa gazu propan-butan – część II dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Data: 18.11.2022 | Nr referencyjny: SWZ NR 202/2022/Kalisz

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Data: 14.11.2022 | Nr referencyjny: UA.271.1.42.2022

Zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF – odpadów o kodach 19 12 12 i 19 12 04 wraz z usługą ich odbioru i transportu

Data: 09.11.2022 | Nr referencyjny: UA.271.1.41.2022

Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina"

Data: 04.11.2022 | Nr referencyjny: JRP.271.1.4.2022

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z wozem asenizacyjnym i rozrzutnikiem do transportu kompostu do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw”

Data: 04.11.2022 | Nr referencyjny: UA.271.1.40.2022

Świadczenie usługi ostatecznego oczyszczania ścieków przemysłowych pochodzących z terenu ZUOK "Orli Staw" w podziale na część I, II, III

Data: 20.10.2022 | Nr referencyjny: UA.271.1.39.2022

Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie ZUOK "Orli Staw" – część I oraz na terenie SPO znajdującej się w Sieradzu – część II

Data: 28.09.2022 | Nr referencyjny: UA.271.1.38.2022

Dostawa drutu do taśmowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”

Data: 19.09.2022 | Nr referencyjny: UA.271.1.37.2022

Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95 oraz gazu propan-butan dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na części

Data: 14.09.2022 | Nr referencyjny: UA.271.1.36.2022

Dostawa energii elektrycznej dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Data: 12.08.2022 | Nr referencyjny: JRP.271.1.3.2022

Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów z zestawem 2 szt. kontenerów asenizacyjnych na ramie DIN 30722 do ZUOK „Orli Staw”

Data: 03.08.2022 | Nr referencyjny: JRP.271.1.2.2022

Działania edukacyjno-informacyjne dla Projektu pn. Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu

Data: 26.07.2022 | Nr referencyjny: UA.271.1.35.2022

Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla rozbudowy ZUOK „Orli Staw”

Data: 11.07.2022 | Nr referencyjny: JRP.271.1.1.2022

Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej do ZUOK „Orli Staw”

Data: 13.04.2022 | Nr referencyjny: SWZ NR 33/2022/Kalisz

Usługa ubezpieczenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"

Data: 05.04.2022 | Nr referencyjny: UA.271.1.7.2022

Dostawa drutu do taśmowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”

Data: 24.03.2022 | Nr referencyjny: UA.271.1.6.2022

Usługi przeglądów, remontów oraz napraw wraz z dostawą części do pojazdów i maszyn w 2022 roku w zakresie działalności Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „ORLI STAW z podziałem na części

Data: 22.03.2022 | Nr referencyjny: UA.271.1.5.2022

Zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 32 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 08 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 03 80 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 28 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 27* wraz z usługą ich odbioru i transportu z podziałem na części

Data: 10.02.2022 | Nr referencyjny: UA.271.1.3.2022

Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków w ZUOK „Orli Staw”

Data: 21.01.2022 | Nr referencyjny: UA.271.1.2.2022

Dostawa i sukcesywne wymiany taśm w przenośnikach taśmowych w sortowni i kompostowni w ZUOK „Orli Staw”

Data: 05.01.2022 | Nr referencyjny: UA.271.1.1.2022

Dostawa i sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na części

Data: 23.12.2021 | Nr referencyjny: UA.271.1.19.2021

Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków w ZUOK „Orli Staw”

Data: 17.12.2021 | Nr referencyjny: UA.271.1.18.2021

Dostawa drutu do taśmowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”

Data: 07.12.2021 | Nr referencyjny: UA.271.1.17.2021

Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Data: 02.12.2021 | Nr referencyjny: UA.271.1.16.2021

Zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF – odpadów o kodzie 19 12 12 wraz z usługą ich odbioru i transportu

Data: 29.11.2021 | Nr referencyjny: UA.271.1.14.2021

Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie ZUOK "Orli Staw" - część I oraz na terenie SPO znajdującej się w Sieradzu - część II

Data: 26.11.2021 | Nr referencyjny: UA.271.1.13.2021

Zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF – odpadów o kodach 19 12 12 i 19 12 04 wraz z usługą ich odbioru i transportu

Data: 17.11.2021 | Nr referencyjny: UA.271.1.12.2021

Świadczenie usługi ostatecznego oczyszczania ścieków przemysłowych pochodzących z terenu ZUOK "Orli Staw" w podziale na część I, II, III

Data: 15.11.2021 | Nr referencyjny: UA.271.1.11.2021

Zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 32 wraz z usługą ich odbioru i transportu z podziałem na części

Data: 08.11.2021 | Nr referencyjny: UA.271.1.10.2021

Dostawa energii elektrycznej dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na okres od 01.03.2022 r. do 31.12.2022 r.

Data: 11.10.2021 | Nr referencyjny: UA.271.1.9.2021

Dostawa energii elektrycznej dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na okres od 01.01.2022 r. do 28.02.2022 r.

Data: 07.09.2021 | Nr referencyjny: UA.271.1.8.2021

Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95 oraz gazu propan-butan dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Data: 20.07.2021 | Nr referencyjny: UA.271.1.7.2021

Dostawa drutu do taśmowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"

Data: 14.07.2021 | Nr referencyjny: UA.271.1.6.2021

Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej do ZUOK „Orli Staw”

Data: 28.05.2021 | Nr referencyjny: UA.271.1.5.2021

Dostawa drutu do taśmowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”

Data: 25.05.2021 | Nr referencyjny: UA.271.1.4.2021

Zaprojektowanie i rozbudowa instalacji odgazowania kwatery II składowiska odpadów

Data: 06.05.2021 | Nr referencyjny: UA.271.1.3.2021

Dostawa wózka widłowego z chwytakiem do bel

Data: 20.04.2021 | Nr referencyjny: UA.271.1.2.2021

Dostawa drutu do taśmowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

Data: 09.02.2021 | Nr referencyjny: UA.271.1.1.2021

Świadczenie usługi, w podziale na Zadania, w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków – Zadanie nr 1 oraz na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, znajdującej się przy ul. Dzigorzewskiej 4, 98 – 200 Sieradz – Zadanie nr 2

Data: 30.12.2020 | Nr referencyjny: UA.271.1.18.2020

Dostawa i sukcesywne wymiany taśm tkaninowo-gumowych do przenośników taśmowych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków
Nazwa postępowania:
Dostawa i sukcesywne wymiany taśm tkaninowo-gumowych do przenośników taśmowych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.18.2020
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
30.12.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
30.12.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
05.01.2021 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
05.01.2021 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
15.01.2021 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
02.02.2021 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
08.03.2021 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Data: 28.12.2020 | Nr referencyjny: UA.271.1.17.2020

Zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 03 80 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 28 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 32 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 27* oraz zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 08, wraz z usługą ich odbioru i transportu z podziałem na zadania

Zamawiający informuje, że od dnia 18.10.2018 r., w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w tzw. procedurze unijnej, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, odbywa się jedynie przy użyciu platformy zakupowej. Oznacza to, że cały proces postępowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto

Aby złożyć ofertę, nie muszą Państwo jako Wykonawca zakładać konta. Jedyny wymóg do spełnienia potrzebny z Państwa strony, by móc składać oferty, to dostęp do Internetu oraz jednej z najpopularniejszych przeglądarek w najnowszej wersji: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer. Dodatkowo, ważny kwalifikowany podpis elektroniczny - wymóg prawny w całej Unii Europejskiej.

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta +48 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00), gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne.

Data: 22.12.2020 | Nr referencyjny: UA.271.1.16.2020

Dostawa i sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2
Nazwa postępowania:
Dostawa i sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.16.2020
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
22.12.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
22.12.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
07.01.2021 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
07.01.2021 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
12.01.2021 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
22.01.2021 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
26.02.2021 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Data: 15.12.2020 | Nr referencyjny: UA.271.1.15.2020

Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Nazwa postępowania:
Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.15.2020
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
15.12.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
15.12.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
23.12.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
13.01.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
17.02.2021 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Data: 09.12.2020 | Nr referencyjny: UA.271.1.14.2020

Zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF – odpadów o kodach 19 12 12 i 19 12 04 wraz z usługą ich odbioru i transportu

Zamawiający informuje, że od dnia 18.10.2018 r., w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w tzw. procedurze unijnej, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, odbywa się jedynie przy użyciu platformy zakupowej. Oznacza to, że cały proces postępowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto

Aby złożyć ofertę, nie muszą Państwo jako Wykonawca zakładać konta. Jedyny wymóg do spełnienia potrzebny z Państwa strony, by móc składać oferty, to dostęp do Internetu oraz jednej z najpopularniejszych przeglądarek w najnowszej wersji: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer. Dodatkowo, ważny kwalifikowany podpis elektroniczny - wymóg prawny w całej Unii Europejskiej.

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta +48 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00), gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne.

Data: 05.11.2020 | Nr referencyjny: UA.271.1.13.2020

Świadczenie usługi ostatecznego oczyszczenia ścieków przemysłowych pochodzących z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w podziale na Zadanie nr 1, Zadanie nr 2 i Zadanie nr 3
Nazwa postępowania:
Świadczenie usługi ostatecznego oczyszczenia ścieków przemysłowych pochodzących z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w podziale na Zadanie nr 1, Zadanie nr 2 i Zadanie nr 3
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.13.2020
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
05.11.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
05.11.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
06.11.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
10.11.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
10.11.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
17.11.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
27.11.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
29.12.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Data: 03.11.2020 | Nr referencyjny: UA.271.1.12.2020

Dostawa oleju napędowego oraz gazu propan-butan dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na Zadania
Nazwa postępowania:
Dostawa oleju napędowego oraz gazu propan-butan dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na Zadania
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.12.2020
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
03.11.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
03.11.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
13.11.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 2 - pobierz Data umieszczenia:
27.11.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 1 - pobierz Data umieszczenia:
01.12.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
28.12.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Data: 19.10.2020 | Nr referencyjny: UA.271.1.10.2020

Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej 95 dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Zamawiający informuje, że od dnia 18.10.2018 r., w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w tzw. procedurze unijnej, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, odbywa się jedynie przy użyciu platformy zakupowej. Oznacza to, że cały proces postępowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto

Aby złożyć ofertę, nie muszą Państwo jako Wykonawca zakładać konta. Jedyny wymóg do spełnienia potrzebny z Państwa strony, by móc składać oferty, to dostęp do Internetu oraz jednej z najpopularniejszych przeglądarek w najnowszej wersji: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer. Dodatkowo, ważny kwalifikowany podpis elektroniczny - wymóg prawny w całej Unii Europejskiej.

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta +48 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00), gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne.

Data: 16.10.2020 | Nr referencyjny: UA.271.1.11.2020

Dostawa energii elektrycznej dla Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2021
Nazwa postępowania:
Dostawa energii elektrycznej dla Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2021
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.11.2020
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
16.10.2020 r.
Wytworzyła:
Enmedia
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
16.10.2020 r.
Wytworzyła:
Enmedia
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
26.10.2020 r.
Wytworzyła:
Enmedia
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
03.11.2020 r.
Wytworzyła:
Enmedia
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
21.12.2020 r.
Wytworzyła:
Enmedia
Umieścił:
Artur Solon

Data: 26.08.2020 | Nr referencyjny: UA.271.1.9.2020

Zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF – odpadów o kodach 19 12 12 i 19 12 04 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 03 80 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 28 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 32 wraz z usługą ich odbioru i transportu z podziałem na zadania

Zamawiający informuje, że od dnia 18.10.2018 r., w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w tzw. procedurze unijnej, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, odbywa się jedynie przy użyciu platformy zakupowej. Oznacza to, że cały proces postępowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto

Aby złożyć ofertę, nie muszą Państwo jako Wykonawca zakładać konta. Jedyny wymóg do spełnienia potrzebny z Państwa strony, by móc składać oferty, to dostęp do Internetu oraz jednej z najpopularniejszych przeglądarek w najnowszej wersji: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer. Dodatkowo, ważny kwalifikowany podpis elektroniczny - wymóg prawny w całej Unii Europejskiej.

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta +48 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00), gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne.

Data: 10.08.2020 | Nr referencyjny: UA.271.1.8.2020

Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” – Etap II
Nazwa postępowania:
Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” – Etap II
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.8.2020
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
10.08.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
 1. Część I SIWZ - IDW
 2. Część II SIWZ - Wzór umowy
 3. Część III SIWZ - STWiORB
 4. Część IV SIWZ - Dokumentacja projektowa
 5. Część V SIWZ - Przedmiar robót
 6. Część VI SIWZ - Dokumentacja powykonawcza
Zamawiający udostępnia pomocniczo załączniki do IDW w wersji edytowalnej - pobierz
Data umieszczenia:
10.08.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
19.08.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
26.08.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
18.09.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
22.10.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Data: 14.07.2020 | Nr referencyjny: UA.271.1.7.2020

Zaprojektowanie i rozbudowa istniejącej instalacji aktywnego odgazowania kwatery II składowiska odpadów na terenie ZUOK „Orli Staw”
Nazwa postępowania:
Zaprojektowanie i rozbudowa istniejącej instalacji aktywnego odgazowania kwatery II składowiska odpadów na terenie ZUOK „Orli Staw”
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.7.2020
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
14.07.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
14.07.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
29.07.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
07.08.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
08.09.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Data: 26.06.2020 | Nr referencyjny: UA.271.1.6.2020

Zaprojektowanie i rozbudowa istniejącej instalacji aktywnego odgazowania kwatery II składowiska odpadów na terenie ZUOK „Orli Staw”
Nazwa postępowania:
Zaprojektowanie i rozbudowa istniejącej instalacji aktywnego odgazowania kwatery II składowiska odpadów na terenie ZUOK „Orli Staw”
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.6.2020
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
26.06.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
26.06.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
13.07.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz Data umieszczenia:
14.07.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Data: 25.05.2020 | Nr referencyjny: 73/2020/N/Kalisz

Usługa Ubezpieczenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Nazwa postępowania:
Usługa Ubezpieczenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
73/2020/N/Kalisz
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
25.05.2020 r.
Wytworzyła:
Supra Brokers S.A.
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
25.05.2020 r.
Wytworzyła:
Supra Brokers S.A.
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - pobierz
Umowa generalna dla zadań pakietu III (Zał. nr 7)
Data umieszczenia:
29.05.2020 r.
Wytworzyła:
Supra Brokers S.A.
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
29.05.2020 r.
Wytworzyła:
Supra Brokers S.A.
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
04.06.2020 r.
Wytworzyła:
Supra Brokers S.A.
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
04.06.2020 r.
Wytworzyła:
Supra Brokers S.A.
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
10.06.2020 r.
Wytworzyła:
Supra Brokers S.A.
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
01.07.2020 r.
Wytworzyła:
Supra Brokers S.A.
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
30.07.2020 r.
Wytworzyła:
Supra Brokers S.A.
Umieścił:
Artur Solon

Data: 01.04.2020 | Nr referencyjny: JRP.271.1.2.2020

Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw

Zamawiający informuje, że od dnia 18.10.2018 r., w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w tzw. procedurze unijnej, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, odbywa się jedynie przy użyciu platformy zakupowej. Oznacza to, że cały proces postępowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto

Aby złożyć ofertę, nie muszą Państwo jako Wykonawca zakładać konta. Jedyny wymóg do spełnienia potrzebny z Państwa strony, by móc składać oferty, to dostęp do Internetu oraz jednej z najpopularniejszych przeglądarek w najnowszej wersji: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer. Dodatkowo, ważny kwalifikowany podpis elektroniczny - wymóg prawny w całej Unii Europejskiej.

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta +48 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00), gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne.

Data: 27.03.2020 | Nr referencyjny: UA.271.1.5.2020

Zaprojektowanie, dostawa i wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na Zadania

Zamawiający informuje, że od dnia 18.10.2018 r., w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w tzw. procedurze unijnej, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, odbywa się jedynie przy użyciu platformy zakupowej. Oznacza to, że cały proces postępowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto

Aby złożyć ofertę, nie muszą Państwo jako Wykonawca zakładać konta. Jedyny wymóg do spełnienia potrzebny z Państwa strony, by móc składać oferty, to dostęp do Internetu oraz jednej z najpopularniejszych przeglądarek w najnowszej wersji: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer. Dodatkowo, ważny kwalifikowany podpis elektroniczny - wymóg prawny w całej Unii Europejskiej.

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta +48 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00), gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne.

Data: 26.02.2020 | Nr referencyjny: UA.271.1.4.2020

Zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF – odpadów o kodach 19 12 12 i 19 12 04 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 03 80 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 08 z podziałem na zadania wraz z usługą ich odbioru i transportu

Zamawiający informuje, że od dnia 18.10.2018 r., w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w tzw. procedurze unijnej, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, odbywa się jedynie przy użyciu platformy zakupowej. Oznacza to, że cały proces postępowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto

Aby złożyć ofertę, nie muszą Państwo jako Wykonawca zakładać konta. Jedyny wymóg do spełnienia potrzebny z Państwa strony, by móc składać oferty, to dostęp do Internetu oraz jednej z najpopularniejszych przeglądarek w najnowszej wersji: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer. Dodatkowo, ważny kwalifikowany podpis elektroniczny - wymóg prawny w całej Unii Europejskiej.

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta +48 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00), gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne.

Data: 21.02.2020 | Nr referencyjny: JRP.271.1.1.2020

Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK Orli Staw
Nazwa postępowania:
Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK Orli Staw
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
JRP.271.1.1.2020
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
21.02.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- Instrukcja dla Wykonawców
- Opis przedmiotu zamówienia - PFU
- Załącznik do PFU
- Wzór umowy
Data umieszczenia:
21.02.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
04.03.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
04.03.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - pobierz
Załącznik (cześć II SIWZ OPZ PFU) - pobierz
Data umieszczenia:
06.03.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
06.03.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
09.03.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Wyjaśnienie dot. treści ogłoszenia o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
09.03.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - pobierz
Załącznik (Wzór formularza oferty) - pobierz
Data umieszczenia:
11.03.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
11.03.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
18.03.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
10.04.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
19.05.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Data: 13.02.2020 | Nr referencyjny: UA.271.1.3.2020

Świadczenie usługi, w podziale na zadania, w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków – Zadanie nr 1 oraz na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, znajdującej się przy ul. Dzigorzewskiej 4, 98 – 200 Sieradz – Zadanie nr 2
Nazwa postępowania:
Świadczenie usługi, w podziale na zadania, w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków – Zadanie nr 1 oraz na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, znajdującej się przy ul. Dzigorzewskiej 4, 98 – 200 Sieradz – Zadanie nr 2
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.3.2020
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
13.02.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
13.02.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
21.02.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
11.03.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
09.04.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Data: 31.01.2020 | Nr referencyjny: UA.271.1.2.2020

Zagospodarowanie zużytych opon – odpadów o kodzie 16 01 03 wraz z usługą odbioru/transportu
Nazwa postępowania:
Zagospodarowanie zużytych opon – odpadów o kodzie 16 01 03 wraz z usługą odbioru/transportu
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.2.2020
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
31.01.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
31.01.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
13.02.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
27.02.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
02.04.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Data: 14.01.2020 | Nr referencyjny: UA.271.1.1.2020

Dostawa i sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2
Nazwa postępowania:
Dostawa i sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.1.2020
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
14.01.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
14.01.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
18.01.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
18.01.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
23.01.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
14.02.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
24.04.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Data: 31.12.2019 | Nr referencyjny: UA.271.1.24.2019

Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Nazwa postępowania:
Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.24.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
31.12.2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
31.12.2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Zamawiający pomocniczo zamieszcza Wzór formularza oferty w formacie pdf - Załącznik nr 1 do IDW (I część SIWZ) Data umieszczenia:
02.01.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
02.01.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
07.01.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
07.01.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - pobierz
Zamawiający pomocniczo zamieszcza wzór formularza oferty w formacie PDF i DOCX.
Data umieszczenia:
08.01.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
08.01.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
13.01.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
30.01.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- pobierz Data umieszczenia:
05.03.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Data: 06.12.2019 | Nr referencyjny: UA.271.1.23.2019

Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Nazwa postępowania:
Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.23.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
06.12.2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
06.12.2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
13.12.2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
13.12.2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
19.12.2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz Data umieszczenia:
23.12.2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Data: 15.11.2019 | Nr referencyjny: UA.271.1.22.2019

Świadczenie usługi ostatecznego oczyszczenia ścieków przemysłowych pochodzących z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" w podziale na Zadanie nr 1, Zadanie nr 2 i Zadanie nr 3
Nazwa postępowania:
Świadczenie usługi ostatecznego oczyszczenia ścieków przemysłowych pochodzących z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" w podziale na Zadanie nr 1, Zadanie nr 2 i Zadanie nr 3
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.22.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
15.11.2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
15.11.2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
26.11.2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
06.12.2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
10.01.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Data: 08.11.2019 | Nr referencyjny: UA.271.1.21.2019

Zaprojektowanie i wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów dla Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z podziałem na Zadania
Nazwa postępowania:
Zaprojektowanie i wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów dla Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z podziałem na Zadania
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.21.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
08.11.2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
08.11.2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
18.11.2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
20.11.2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
25.11.2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz Data umieszczenia:
11.12.2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Data: 06.11.2019 | Nr referencyjny: UA.271.1.20.2019

Dostawa oleju napędowego oraz gazu propan-butan dla Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z podziałem na zadania
Nazwa postępowania:
Dostawa oleju napędowego oraz gazu propan-butan dla Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z podziałem na zadania
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.20.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
06.11.2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
06.11.2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
08.11.2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
15.11.2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
03.12.2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
09.01.2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Data: 05.11.2019 | Nr referencyjny: 210/2019/N/Kalisz

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Nazwa postępowania:
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
210.2019.N.Kalisz
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
05.11.2019 r.
Wytworzyła:
Supra Brokers S.A.
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
05.11.2019 r.
Wytworzyła:
Supra Brokers S.A.
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
13.11.2019 r.
Wytworzyła:
Supra Brokers S.A.
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana SIWZ - pobierz
Pomocniczo edytowalny załącznik do SIWZ - pobierz
Data umieszczenia:
14.11.2019 r.
Wytworzyła:
Supra Brokers S.A.
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
14.11.2019 r.
Wytworzyła:
Supra Brokers S.A.
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
22.11.2019 r.
Wytworzyła:
Supra Brokers S.A.
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
27.11.2019 r.
Wytworzyła:
Supra Brokers S.A.
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
10.01.2020 r.
Wytworzyła:
Supra Brokers S.A.
Umieścił:
Artur Solon

Data: 31.10.2019 | Nr referencyjny: UA.271.1.19.2019

Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej 95 dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Zamawiający informuje, że od dnia 18.10.2018 r., w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w tzw. procedurze unijnej, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, odbywa się jedynie przy użyciu platformy zakupowej. Oznacza to, że cały proces postępowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto

Aby złożyć ofertę, nie muszą Państwo jako Wykonawca zakładać konta. Jedyny wymóg do spełnienia potrzebny z Państwa strony, by móc składać oferty, to dostęp do Internetu oraz jednej z najpopularniejszych przeglądarek w najnowszej wersji: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer. Dodatkowo, ważny kwalifikowany podpis elektroniczny - wymóg prawny w całej Unii Europejskiej.

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta +48 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00), gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne.

Uwaga! Komunikat ze strony Urzędu Zamówień Publicznych

Komisja Europejska w kwietniu br. będzie stopniowo zamykać udostępniony elektroniczny serwis ESPD/JEDZ. W związku z tym Urząd Zamówień Publicznych przygotował dla Państwa za pośrednictwem swojej strony internetowej  nieodpłatne narzędzie wspierające zamawiających i wykonawców w stosowaniu standardowego formularza JEDZ w wersji elektronicznej. Narzędzie zbudowane jest z komponentów oferowanych przez Komisję Europejską i tym samym posiada podobne funkcjonalności. Zamawiający i Wykonawcy mogą utworzyć nowy formularz JEDZ, ponownie wykorzystać formularz wygenerowany w udostępnianym narzędziu lub serwisie Komisji Europejskiej oraz przeglądać elektroniczną wersję JEDZ przekazaną wraz z ofertą albo wnioskiem.

Wszelkie uwagi związane z funkcjonalnościami prosimy zgłaszać na adres mailowy JEDZ@uzp.gov.pl. Link do narzędzia: http://espd.uzp.gov.pl.

Data: 23.10.2019 | Nr referencyjny: JRP.271.1.4.2019

Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw

Zamawiający informuje, że od dnia 18.10.2018 r., w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w tzw. procedurze unijnej, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, odbywa się jedynie przy użyciu platformy zakupowej. Oznacza to, że cały proces postępowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto

Aby złożyć ofertę, nie muszą Państwo jako Wykonawca zakładać konta. Jedyny wymóg do spełnienia potrzebny z Państwa strony, by móc składać oferty, to dostęp do Internetu oraz jednej z najpopularniejszych przeglądarek w najnowszej wersji: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer. Dodatkowo, ważny kwalifikowany podpis elektroniczny - wymóg prawny w całej Unii Europejskiej.

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta +48 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00), gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne.

Uwaga! Komunikat ze strony Urzędu Zamówień Publicznych

Komisja Europejska w kwietniu br. będzie stopniowo zamykać udostępniony elektroniczny serwis ESPD/JEDZ. W związku z tym Urząd Zamówień Publicznych przygotował dla Państwa za pośrednictwem swojej strony internetowej  nieodpłatne narzędzie wspierające zamawiających i wykonawców w stosowaniu standardowego formularza JEDZ w wersji elektronicznej. Narzędzie zbudowane jest z komponentów oferowanych przez Komisję Europejską i tym samym posiada podobne funkcjonalności. Zamawiający i Wykonawcy mogą utworzyć nowy formularz JEDZ, ponownie wykorzystać formularz wygenerowany w udostępnianym narzędziu lub serwisie Komisji Europejskiej oraz przeglądać elektroniczną wersję JEDZ przekazaną wraz z ofertą albo wnioskiem.

Wszelkie uwagi związane z funkcjonalnościami prosimy zgłaszać na adres mailowy JEDZ@uzp.gov.pl. Link do narzędzia: http://espd.uzp.gov.pl.

Data: 21.10.2019 | Nr referencyjny: UA.271.1.18.2019

Dostawa energii elektrycznej dla "Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2020
Nazwa postępowania:
Dostawa energii elektrycznej dla "Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2020
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.18.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
21.10.2019 r.
Wytworzyła:
ENMEDIA Sp. z o.o.
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
21.10.2019 r.
Wytworzyła:
ENMEDIA Sp. z o.o.
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
29.10.2019 r.
Wytworzyła:
ENMEDIA Sp. z o.o.
Umieścił:
Artur Solon
Modyfikacja treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
29.10.2019 r.
Wytworzyła:
ENMEDIA Sp. z o.o.
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
31.10.2019 r.
Wytworzyła:
ENMEDIA Sp. z o.o.
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
06.11.2019 r.
Wytworzyła:
ENMEDIA Sp. z o.o.
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
28.11.2019 r.
Wytworzyła:
ENMEDIA Sp. z o.o.
Umieścił:
Artur Solon

Data: 17.09.2019 | Nr referencyjny: JRP.271.1.3.2019

Dostawa maszyn i urządzeń do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” z podziałem na Zadania

Zamawiający informuje, że od dnia 18.10.2018 r., w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w tzw. procedurze unijnej, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, odbywa się jedynie przy użyciu platformy zakupowej. Oznacza to, że cały proces postępowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto

Aby złożyć ofertę, nie muszą Państwo jako Wykonawca zakładać konta. Jedyny wymóg do spełnienia potrzebny z Państwa strony, by móc składać oferty, to dostęp do Internetu oraz jednej z najpopularniejszych przeglądarek w najnowszej wersji: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer. Dodatkowo, ważny kwalifikowany podpis elektroniczny - wymóg prawny w całej Unii Europejskiej.

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta +48 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00), gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne.

Uwaga! Komunikat ze strony Urzędu Zamówień Publicznych

Komisja Europejska w kwietniu br. będzie stopniowo zamykać udostępniony elektroniczny serwis ESPD/JEDZ. W związku z tym Urząd Zamówień Publicznych przygotował dla Państwa za pośrednictwem swojej strony internetowej  nieodpłatne narzędzie wspierające zamawiających i wykonawców w stosowaniu standardowego formularza JEDZ w wersji elektronicznej. Narzędzie zbudowane jest z komponentów oferowanych przez Komisję Europejską i tym samym posiada podobne funkcjonalności. Zamawiający i Wykonawcy mogą utworzyć nowy formularz JEDZ, ponownie wykorzystać formularz wygenerowany w udostępnianym narzędziu lub serwisie Komisji Europejskiej oraz przeglądać elektroniczną wersję JEDZ przekazaną wraz z ofertą albo wnioskiem.

Wszelkie uwagi związane z funkcjonalnościami prosimy zgłaszać na adres mailowy JEDZ@uzp.gov.pl. Link do narzędzia: http://espd.uzp.gov.pl.

Data: 02.09.2019 | Nr referencyjny: UA.271.1.17.2019

Zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF – odpadów o kodzie 19 12 12 i 19 12 04 wraz z usługą ich odbioru i transportu

Zamawiający informuje, że od dnia 18.10.2018 r., w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w tzw. procedurze unijnej, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, odbywa się jedynie przy użyciu platformy zakupowej. Oznacza to, że cały proces postępowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto

Aby złożyć ofertę, nie muszą Państwo jako Wykonawca zakładać konta. Jedyny wymóg do spełnienia potrzebny z Państwa strony, by móc składać oferty, to dostęp do Internetu oraz jednej z najpopularniejszych przeglądarek w najnowszej wersji: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer. Dodatkowo, ważny kwalifikowany podpis elektroniczny - wymóg prawny w całej Unii Europejskiej.

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta +48 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00), gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne.

Uwaga! Komunikat ze strony Urzędu Zamówień Publicznych

Komisja Europejska w kwietniu br. będzie stopniowo zamykać udostępniony elektroniczny serwis ESPD/JEDZ. W związku z tym Urząd Zamówień Publicznych przygotował dla Państwa za pośrednictwem swojej strony internetowej  nieodpłatne narzędzie wspierające zamawiających i wykonawców w stosowaniu standardowego formularza JEDZ w wersji elektronicznej. Narzędzie zbudowane jest z komponentów oferowanych przez Komisję Europejską i tym samym posiada podobne funkcjonalności. Zamawiający i Wykonawcy mogą utworzyć nowy formularz JEDZ, ponownie wykorzystać formularz wygenerowany w udostępnianym narzędziu lub serwisie Komisji Europejskiej oraz przeglądać elektroniczną wersję JEDZ przekazaną wraz z ofertą albo wnioskiem.

Wszelkie uwagi związane z funkcjonalnościami prosimy zgłaszać na adres mailowy JEDZ@uzp.gov.pl. Link do narzędzia: http://espd.uzp.gov.pl.

Data: 08.08.2019 | Nr referencyjny: UA.271.1.16.2019

Zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 03 80 oraz 17 06 04 z podziałem na zadania wraz z usługą ich odbioru i transportu
Nazwa postępowania:
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 03 80 oraz 17 06 04 z podziałem na zadania wraz z usługą ich odbioru i transportu
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.16.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
08.08.2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
08.08.2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
19.08.2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
28.08.2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
19.09.2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Data: 07.08.2019 | Nr referencyjny: nd.

Usługa ubezpieczenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Nazwa postępowania:
Usługa ubezpieczenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Tryb:
Zamówienie z wolnej ręki
Nr referencyjny:
nd.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
07.08.2019 r.
Wytworzyła:
Supra Brokers S.A.
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
07.08.2019 r.
Wytworzyła:
Supra Brokers S.A.
Umieścił:
Artur Solon

Data: 22.07.2019 | Nr referencyjny: UA.271.1.15.2019

Zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 03 80, 19 12 08 oraz 16 01 03 z podziałem na zadania wraz z usługą ich odbioru i transportu

Zamawiający informuje, że od dnia 18.10.2018 r., w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w tzw. procedurze unijnej, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, odbywa się jedynie przy użyciu platformy zakupowej. Oznacza to, że cały proces postępowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto

Aby złożyć ofertę, nie muszą Państwo jako Wykonawca zakładać konta. Jedyny wymóg do spełnienia potrzebny z Państwa strony, by móc składać oferty, to dostęp do Internetu oraz jednej z najpopularniejszych przeglądarek w najnowszej wersji: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer. Dodatkowo, ważny kwalifikowany podpis elektroniczny - wymóg prawny w całej Unii Europejskiej.

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta +48 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00), gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne.

Uwaga! Komunikat ze strony Urzędu Zamówień Publicznych

Komisja Europejska w kwietniu br. będzie stopniowo zamykać udostępniony elektroniczny serwis ESPD/JEDZ. W związku z tym Urząd Zamówień Publicznych przygotował dla Państwa za pośrednictwem swojej strony internetowej  nieodpłatne narzędzie wspierające zamawiających i wykonawców w stosowaniu standardowego formularza JEDZ w wersji elektronicznej. Narzędzie zbudowane jest z komponentów oferowanych przez Komisję Europejską i tym samym posiada podobne funkcjonalności. Zamawiający i Wykonawcy mogą utworzyć nowy formularz JEDZ, ponownie wykorzystać formularz wygenerowany w udostępnianym narzędziu lub serwisie Komisji Europejskiej oraz przeglądać elektroniczną wersję JEDZ przekazaną wraz z ofertą albo wnioskiem.

Wszelkie uwagi związane z funkcjonalnościami prosimy zgłaszać na adres mailowy JEDZ@uzp.gov.pl. Link do narzędzia: http://espd.uzp.gov.pl.

Data: 08.07.2019 | Nr referencyjny: UA.271.1.14.2019

Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej
Nazwa postępowania:
Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.14.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
08.07.2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
08.07.2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
10.07.2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
11.07.2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
12.07.2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
12.07.2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ- pobierz Data umieszczenia:
15.07.2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
15.07.2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
19.07.2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
05.08.2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
10.09.2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Data: 26.06.2019 | Nr referencyjny: JRP.271.1.2.2019

Zaprojektowanie i budowa hali sortowni w ZUOK "Orli Staw"

Zamawiający informuje, że od dnia 18.10.2018 r., w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w tzw. procedurze unijnej, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, odbywa się jedynie przy użyciu platformy zakupowej. Oznacza to, że cały proces postępowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto

Aby złożyć ofertę, nie muszą Państwo jako Wykonawca zakładać konta. Jedyny wymóg do spełnienia potrzebny z Państwa strony, by móc składać oferty, to dostęp do Internetu oraz jednej z najpopularniejszych przeglądarek w najnowszej wersji: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer. Dodatkowo, ważny kwalifikowany podpis elektroniczny - wymóg prawny w całej Unii Europejskiej.

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta +48 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00), gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne.

Uwaga! Komunikat ze strony Urzędu Zamówień Publicznych

Komisja Europejska w kwietniu br. będzie stopniowo zamykać udostępniony elektroniczny serwis ESPD/JEDZ. W związku z tym Urząd Zamówień Publicznych przygotował dla Państwa za pośrednictwem swojej strony internetowej  nieodpłatne narzędzie wspierające zamawiających i wykonawców w stosowaniu standardowego formularza JEDZ w wersji elektronicznej. Narzędzie zbudowane jest z komponentów oferowanych przez Komisję Europejską i tym samym posiada podobne funkcjonalności. Zamawiający i Wykonawcy mogą utworzyć nowy formularz JEDZ, ponownie wykorzystać formularz wygenerowany w udostępnianym narzędziu lub serwisie Komisji Europejskiej oraz przeglądać elektroniczną wersję JEDZ przekazaną wraz z ofertą albo wnioskiem.

Wszelkie uwagi związane z funkcjonalnościami prosimy zgłaszać na adres mailowy JEDZ@uzp.gov.pl. Link do narzędzia: http://espd.uzp.gov.pl.

Data: 30.05.2019 | Nr referencyjny: UA.271.1.12.2019

Usługa ubezpieczenia majątkowego, odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Nazwa postępowania:
Usługa ubezpieczenia majątkowego, odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.12.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
30-05-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
30-05-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz Data umieszczenia:
07-06-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Data: 21.05.2019 | Nr referencyjny: UA.271.1.11.2019

Usługa ubezpieczenia majątkowego, odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Nazwa postępowania:
Usługa ubezpieczenia majątkowego, odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.11.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
21-05-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
21-05-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz Data umieszczenia:
29-05-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Data: 15.05.2019 | Nr referencyjny: UA.271.1.10.2019

Wykonanie utwardzenia terenu pod plac manewrowy dla samochodów ciężarowych na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów w Sieradzu
Nazwa postępowania:
Wykonanie utwardzenia terenu pod plac manewrowy dla samochodów ciężarowych na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów w Sieradzu
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.10.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
15-05-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
15-05-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
30-05-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz Data umieszczenia:
31-05-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Data: 10.05.2019 | Nr referencyjny: UA.271.1.9.2019

Usługa ubezpieczenia majątkowego, odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Nazwa postępowania:
Usługa ubezpieczenia majątkowego, odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.9.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
10-05-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
10-05-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz Data umieszczenia:
20-05-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Data: 08.05.2019 | Nr referencyjny: JRP.271.1.1.2019

Zespół Inspektora Nadzoru w Projekcie pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”
Nazwa postępowania:
Zespół Inspektora Nadzoru w Projekcie pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
JRP.271.1.1.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
08-05-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz
Pomocniczo edytowalne załączniki do IDW - pobierz
Data umieszczenia:
08-05-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
13-05-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
13-05-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
21-05-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
13-06-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
09-07-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Data: 19.04.2019 | Nr referencyjny: UA.271.1.8.2019

Usługa ubezpieczenia majątkowego, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjnego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na zadania
Nazwa postępowania:
Usługa ubezpieczenia majątkowego, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjnego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na zadania
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.8.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
19-04-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
19-04-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
06-05-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania w ramach zadania nr 1 - pobierz Data umieszczenia:
08-05-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
22-05-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
01-07-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Data: 16.04.2019 | Nr referencyjny: UA.271.1.7.2019

Wykonanie utwardzenia terenu pod plac manewrowy dla samochodów ciężarowych na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów w Sieradzu
Nazwa postępowania:
Wykonanie utwardzenia terenu pod plac manewrowy dla samochodów ciężarowych na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów w Sieradzu
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.7.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
16-04-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
16-04-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
06-05-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz Data umieszczenia:
08-05-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Data: 15.03.2019 | Nr referencyjny: UA.271.1.6.2019

Zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF – odpadów o kodzie 19 12 12 i/lub 19 12 04 wraz z usługą ich odbioru i transportu

Zamawiający informuje, że od dnia 18.10.2018 r., w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w tzw. procedurze unijnej, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, odbywa się jedynie przy użyciu platformy zakupowej. Oznacza to, że cały proces postępowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto

Aby złożyć ofertę, nie muszą Państwo jako Wykonawca zakładać konta. Jedyny wymóg do spełnienia potrzebny z Państwa strony, by móc składać oferty, to dostęp do Internetu oraz jednej z najpopularniejszych przeglądarek w najnowszej wersji: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer. Dodatkowo, ważny kwalifikowany podpis elektroniczny - wymóg prawny w całej Unii Europejskiej.

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta +48 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00), gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne.

Uwaga! Komunikat ze strony Urzędu Zamówień Publicznych

Komisja Europejska w kwietniu br. będzie stopniowo zamykać udostępniony elektroniczny serwis ESPD/JEDZ. W związku z tym Urząd Zamówień Publicznych przygotował dla Państwa za pośrednictwem swojej strony internetowej  nieodpłatne narzędzie wspierające zamawiających i wykonawców w stosowaniu standardowego formularza JEDZ w wersji elektronicznej. Narzędzie zbudowane jest z komponentów oferowanych przez Komisję Europejską i tym samym posiada podobne funkcjonalności. Zamawiający i Wykonawcy mogą utworzyć nowy formularz JEDZ, ponownie wykorzystać formularz wygenerowany w udostępnianym narzędziu lub serwisie Komisji Europejskiej oraz przeglądać elektroniczną wersję JEDZ przekazaną wraz z ofertą albo wnioskiem.

Wszelkie uwagi związane z funkcjonalnościami prosimy zgłaszać na adres mailowy JEDZ@uzp.gov.pl. Link do narzędzia: http://espd.uzp.gov.pl.

Data: 12.02.2019 | Nr referencyjny: UA.271.1.5.2019

Świadczenie usługi, w podziale na zadania, w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62–834 Ceków – Zadanie nr 1 oraz na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, znajdującej się przy ul. Dzigorzewskiej 4, 98–200 Sieradz – Zadanie nr 2
Nazwa postępowania:
Świadczenie usługi, w podziale na zadania, w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62–834 Ceków – Zadanie nr 1 oraz na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, znajdującej się przy ul. Dzigorzewskiej 4, 98–200 Sieradz – Zadanie nr 2
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.5.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
12-02-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz
Zamawiający pomocniczo zamieszcza SIWZ dla starszych wersji programów biurowych pobierz
Data umieszczenia:
12-02-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi (#1) - pobierz Data umieszczenia:
15-02-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi (#2) - pobierz Data umieszczenia:
15-02-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
20-02-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
12-03-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
16-04-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Data: 06.02.2019 | Nr referencyjny: UA.271.1.4.2019

Rozbudowa istniejącej instalacji aktywnego odgazowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
Nazwa postępowania:
Rozbudowa istniejącej instalacji aktywnego odgazowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.4.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
06-02-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
06-02-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
21-02-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
04-03-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
19-03-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Data: 31.01.2019 | Nr referencyjny: UA.271.1.3.2019

Zagospodarowanie zużytych opon – odpadów o kodzie 16 01 03 wraz z usługą odbioru/transportu
Nazwa postępowania:
Zagospodarowanie zużytych opon – odpadów o kodzie 16 01 03 wraz z usługą odbioru/transportu
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.3.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
31-01-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
31-01-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
08-02-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
15-03-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
15-04-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Data: 29.01.2019 | Nr referencyjny: UA.271.1.2.2019

Odbiór komponentów do produkcji RDF powstałych z sortowania odpadów komunalnych w celu ich zagospodarowania
Nazwa postępowania:
Odbiór komponentów do produkcji RDF powstałych z sortowania odpadów komunalnych w celu ich zagospodarowania
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.2.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
29-01-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
29-01-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytanie i odpowiedź - pobierz Data umieszczenia:
30-01-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
31-01-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
06-02-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
13-02-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
05-03-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Data: 25.01.2019 | Nr referencyjny: UA.271.1.1.2019

Dostawa i sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2
Nazwa postępowania:
Dostawa i sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.1.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
25-01-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
25-01-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Zmiana treści SIWZ - pobierz
Załącznik (zmieniony formularz oferty) - pobierz
Data umieszczenia:
01-02-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
01-02-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
07-02-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
27-02-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
21-03-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Data: 14.12.2018 | Nr referencyjny: UA.271.1.17.2018

Odbiór komponentów do produkcji RDF powstałych z sortowania odpadów komunalnych w celu ich zagospodarowania

Zamawiający informuje, że od dnia 18.10.2018 r., w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w tzw. procedurze unijnej, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, odbywa się jedynie przy użyciu platformy zakupowej Marketplanet e-Zamawiający.

Zgłoszenie do niniejszego postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu na subdomenie Zamawiającego:zkgkalisz.ezamawiajacy.pl

Ogólne zasady korzystania z platformy zakupowej

Wykonawca, po wybraniu odpowiednio aktualnego postępowania z listy przetargów, wybiera opcję „przystąp do postępowania”, następnie zostanie przekierowany do strony oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w otrzymanym potwierdzeniu. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie składania oferty. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.

W przypadku problemów z rejestracją bądź innymi aspektami technicznymi na platformie zakupowej zapraszamy do kontaktu: tel. +48 22 576 87 90 lub e-mail: oneplace@marketplanet.pl

Data: 14.12.2018 | Nr referencyjny: UA.271.1.18.2018

Dostawa części zamiennych urządzeń kompostowni Biofix do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2
Nazwa postępowania:
Dostawa części zamiennych urządzeń kompostowni Biofix do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.18.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
14-12-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
14-12-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
19-12-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie głoszenia - pobierz Data umieszczenia:
19-12-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
28-12-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
18-01-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
14-02-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Data: 13.12.2018 | Nr referencyjny: UA.271.1.19.2018

Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Nazwa postępowania:
Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.19.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
13-12-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
13-12-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
21-12-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
21-01-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
14-02-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Data: 19.11.2018 | Nr referencyjny: UA.271.1.16.2018

Świadczenie usługi ostatecznego oczyszczenia ścieków przemysłowych pochodzących z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” i w podziale na Zadanie nr 1, Zadanie nr 2 i Zadanie nr 3
Nazwa postępowania:
Świadczenie usługi ostatecznego oczyszczenia ścieków przemysłowych pochodzących z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” i w podziale na Zadanie nr 1, Zadanie nr 2 i Zadanie nr 3
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.16.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
19-11-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
19-11-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
23-11-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
23-11-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
29-11-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
10-12-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
09-01-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Data: 19.11.2018 | Nr referencyjny: UA.271.1.15.2018

Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95, oleju opałowego lekkiego dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Nazwa postępowania:
Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95, oleju opałowego lekkiego dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.15.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
19-11-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
19-11-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
27-11-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
12-12-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
09-01-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Data: 30.10.2018 | Nr referencyjny: UA.271.1.14.2018

Dostawa energii elektrycznej dla Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2019
Nazwa postępowania:
Dostawa energii elektrycznej dla Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2019
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.14.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
30-10-2018 r.
Wytworzyła:
ENMEDIA Sp. z o.o.
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
30-10-2018 r.
Wytworzyła:
ENMEDIA Sp. z o.o.
Umieścił:
Artur Solon
Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia: Data umieszczenia:
07-11-2018 r.
Wytworzyła:
ENMEDIA Sp. z o.o.
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
07-11-2018 r.
Wytworzyła:
ENMEDIA Sp. z o.o.
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
08-11-2018 r.
Wytworzyła:
ENMEDIA Sp. z o.o.
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
15-11-2018 r.
Wytworzyła:
ENMEDIA Sp. z o.o.
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
13-12-2018 r.
Wytworzyła:
ENMEDIA Sp. z o.o.
Umieścił:
Artur Solon

Data: 17.10.2018 | Nr referencyjny: JRP.271.1.2.2018

Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw
Nazwa postępowania:
Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
JRP.271.1.2.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
17-10-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -
 1. Część I SIWZ - IDW
 2. Część II SIWZ - OPZ
 3. Część III SIWZ - wzór umowy
Data umieszczenia:
17-10-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
24-10-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - pobierz Data umieszczenia:
27-10-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
31-10-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - pobierz Data umieszczenia:
03-11-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
13-11-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
15-11-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - pobierz Data umieszczenia:
17-11-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
28-11-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - pobierz Data umieszczenia:
30-11-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
13-12-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
25-01-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
15-02-2019 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Data: 12.10.2018 | Nr referencyjny: UA.271.1.13.2018

Dostawa części zamiennych urządzeń kompostowni Biofix do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2
Nazwa postępowania:
Dostawa części zamiennych urządzeń kompostowni Biofix do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.13.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
12-10-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
12-10-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
17-10-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
19-10-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Wyjaśnienie dot. terminu publikacji Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
19-10-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
19-10-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
19-10-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
30-10-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania w ramach zadania nr 1 - pobierz Data umieszczenia:
20-11-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Zamawiający informuje, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w ramach niniejszego postępowania, odmówił zawarcia przedmiotowej umowy. Data umieszczenia:
28-11-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Data: 05.10.2018 | Nr referencyjny: UA.271.1.12.2018

Dostawa energii elektrycznej dla Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2019
Nazwa postępowania:
Dostawa energii elektrycznej dla Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2019
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.12.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
05-10-2018 r.
Wytworzyła:
ENMEDIA Sp. z o.o.
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
05-10-2018 r.
Wytworzyła:
ENMEDIA Sp. z o.o.
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
15-10-2018 r.
Wytworzyła:
ENMEDIA Sp. z o.o.
Umieścił:
Artur Solon
Unieważnienie postępowania - pobierz Data umieszczenia:
30-10-2018 r.
Wytworzyła:
ENMEDIA Sp. z o.o.
Umieścił:
Artur Solon

Data: 01.10.2018 | Nr referencyjny: JRP.271.1.1.2018

Zaprojektowanie i budowa budynku socjalnego w ZUOK Orli Staw
Nazwa postępowania:
Zaprojektowanie i budowa budynku socjalnego w ZUOK Orli Staw
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
JRP.271.1.1.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
01-10-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -
 1. Część I SIWZ - IDW
 2. Część II SIWZ - PFU (waga pliku 125MB)
 3. Część III SIWZ - wzory umów
Data umieszczenia:
01-10-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
10-10-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
26-10-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
26-11-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
17-12-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie umowy - pobierz Data umieszczenia:
23-07-2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie umowy - pobierz Data umieszczenia:
27-11-2020 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon