Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

- 2024 -

 • Uchwała Nr SO – 1/0954/6/2024 z dnia 14.03.2024 r.
  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami

- 2023 -

 • Uchwała Nr SO - 1/0951/755/2023 z dnia 29.12.2023 r.
  w sprawie możliwości sfinansowania przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” deficytu budżetu roku 2024
 • Uchwała Nr SO - 1/0957/13/2023 z dnia 20.11.2023 r.
  w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2024-2027
 • Uchwała Nr SO - 1/0951/525/2023 z dnia 20.11.2023 r.
  w sprawie możliwości sfinansowania przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” deficytu budżetu roku 2024
 • Uchwała Nr SO - 1/0952/13/2023 z dnia 20.11.2023 r.
  w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej (planu finansowego) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2024 rok
 • Uchwała Nr SO - 1/0954/77/2023 z dnia 13.04.2023 r.
  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia

- 2022 -

 • Uchwała Nr SO - 1/0951/769/2022 z dnia 30.12.2022 r.
  w sprawie możliwości sfinansowania przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” deficytu budżetu roku 2023
 • Uchwała Nr SO - 1/0957/41/2022 z dnia 28.11.2022 r.
  w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2023-2026
 • Uchwała Nr SO - 1/0952/41//2022 z dnia 28.11.2022 r.
  w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej (planu finansowego) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2023 rok
 • Uchwała Nr SO - 1/0951/548/2022 z dnia 28.11.2022 r.
  w sprawie możliwości sfinansowania przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” deficytu budżetu roku 2023
 • Uchwała Nr SO - 1/0953/18/2022 z dnia 29.08.2022 r.
  wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za pierwsze półrocze 2022 r.
 • Uchwała Nr SO - 1/0955/57/2022 z dnia 20.05.2022 r.
  w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2021 rok
 • Uchwała Nr SO - 1/0954/145/2022 z dnia 22.04.2022 r.
  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Związku za 2021 rok
 • Uchwała Nr SO - 3/0951/14/2022 z dnia 04.01.2022 r.
  w sprawie możliwości sfinansowania przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” deficytu budżetu roku 2022

- 2021 -

 • Uchwała Nr SO - 4/0953/7/2021 z dnia 20.08.2021 r.
  wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za pierwsze półrocze 2021 r.
 • Uchwała Nr SO - 1/0954/253/2021 z dnia 29.04.2021 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Związku za 2020 rok
 • Uchwała Nr SO - 1/0951/488/2021 z dnia 29.03.2021 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" deficytu budżetu roku 2021

- 2020 -

 • Uchwała Nr SO/0957/15/1/Ka/2020 z dnia 02.12.2020 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2021-2024
 • Uchwała Nr SO/0952/15/1/Ka/2020 z dnia 02.12.2020 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej (planu finansowego) Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na 2021 rok
 • Uchwała Nr SO-0951/D/1/Ka/2020 z dnia 02.12.2020 r.
  W sprawie możliwości sfinansowania przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" deficytu budżetu roku 2021
 • Uchwała Nr SO-0953/37/1/Ka/2020 z dnia 28.09.2020 r.
  Wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za pierwsze półrocze2020 r.
 • Uchwała Nr SO-0954/26/1/Ka/2020 z dnia 15.04.2020 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Związku za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia
 • Uchwała Nr SO-0951/1/D/1/Ka/2020 z dnia 07.01.2020 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" deficytu budżetu roku 2020

- 2019 -

 • Uchwała Nr SO-0957/22/1/Ka/2019 z dnia 06.12.2019 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2020-2023
 • Uchwała Nr SO-0952/22/1/Ka/2019 z dnia 06.12.2019 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej (planu finansowego) Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na 2020 rok
 • Uchwała Nr SO-0951/52/D/1/Ka/2019 z dnia 06.12.2019 r.
  W sprawie możliwości sfinansowania przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" deficytu budżetu roku 2020
 • Uchwała Nr SO-0954/13/1/Ka/2019 z dnia 05.04.2019 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Związku za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia
 • Uchwała Nr SO-0951/27/D/2/Ka/2019 z dnia 18.02.2019 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" deficytu budżetu roku 2019

- 2018 -

 • Uchwała Nr SO-0957/7/2/Ka/2018 z dnia 27.11.2018 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2019-2023
 • Uchwała Nr SO-0952/7/2/Ka/2018 z dnia 27.11.2018 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej (planu finansowego) Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2019
 • Uchwała Nr SO-0951/60/D/2/Ka/2018 z dnia 27.11.2018 r.
  W sprawie możliwości sfinansowania przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" deficytu roku 2019
 • Uchwała Nr SO-0954/5/2/Ka/2018 z dnia 03.04.2018 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Związku za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia
 • Uchwała Nr SO-0951/6/P/2/Ka/2018 z dnia 08.01.2018 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długo Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
 • Uchwała Nr SO-0951/6/D/2/Ka/2018 z dnia 08.01.2018 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"

- 2017 -

 • Uchwała Nr SO-0951/70/D/2/Ka/2017 z dnia 04.12.2017 r.
  W sprawie możliwości sfinansowania przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" deficytu roku 2018
 • Uchwała Nr SO-0952/21/2/Ka/2017 z dnia 04.12.2017 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej (planu finansowego) wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na 2018 rok
 • Uchwała Nr SO-0957/21/2/Ka/2017 z dnia 04.12.2017 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
 • Uchwała Nr SO-0954/10/1/Ka/2017 z dnia 07.04.2017 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Związku za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami

- 2016 -

 • Uchwała Nr SO-0951/88/D/1/Ka/2016 z dnia 29.12.2016 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
 • Uchwała Nr SO-0951/55/P/1/Ka/2016 z dnia 29.12.2016 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
 • Uchwała Nr SO-0952/5/1/Ka/2016 z dnia 28.11.2016 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej (planu finansowego) wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
 • Uchwała Nr SO-0957/5/1/Ka/2016 z dnia 28.11.2016 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
 • Uchwała Nr SO-0954/6/1/Ka/2016 z dnia 31.03.2016 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Związku za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami

- 2015 -

 • Uchwała Nr SO-0951/65/D/1/Ka/2015 z dnia 21.12.2015 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
 • Uchwała Nr SO 0951/56/P/1/Ka/2015 z dnia 21.12.2015 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
 • Uchwała Nr SO - 0957/3/1/Ka/2015 z dnia 19.11.2015 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
 • Uchwała Nr SO - 0952/3/1/Ka/2015 z dnia 19.11.2015 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej (planu finansowego) wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2016
 • Uchwała Nr SO - 0951/41/D/1/Ka/2015 z dnia 19.11.2015 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
 • Uchwała Nr SO - 0951/20/D/1/Ka/2015 z dnia 17.02.2015 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
 • Uchwała Nr SO 0951/48/P/3/Ka/2015 z dnia 17.02.2015 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
 • Uchwała Nr SO - 0954/7/1/Ka/2015 z dnia 01.04.2015 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Związku za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami

- 2014 -

 • Uchwała Nr SO - 0952/5/1/Ka/2014 z dnia 21.11.2014 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej (planu finansowego) wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na 2015 rok
 • Uchwała Nr SO - 0951/53/D/1/Ka/2014 z dnia 21.11.2014 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
 • Uchwała Nr SO - 0957/5/1/Ka/2014 z dnia 21.11.2014 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
 • Uchwała Nr SO - 0954/3/1/Ka/2014 z dnia 26.03.2014 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Związku za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami
 • Uchwała Nr SO 0951/60/P/1/Ka/2014 z dnia 24.03.2014 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
 • Uchwała Nr 4/240/2014 z dnia 19.02.2014 r.
  Zawiadomienie
 • Uchwała Nr 4/239/2014 z dnia 19.02.2014 r.
  Zawiadomienie
 • Uchwała Nr SO 0951/56/P/1/Ka/2014 z dnia 18.02.2014 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długo Związku Komuanlnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
 • Uchwała Nr SO 0951/34/D/1/Ka/2014 z dnia 18.02.2014 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Związek Komuanlny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"

- 2013 -

 • Uchwała Nr SO-0952/I/17/1/Ka/2013 z dnia 27.11.2013 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej (planu finansowego) wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na 2014 rok
 • Uchwała Nr SO-0951/52/D/1/Ka/2013 z dnia 27.11.2013 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
 • Uchwała Nr SO-0952/II/17/1/2013 z dnia 27.11.2013 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na 2014 rok

- 2012 -

 • Uchwała Nr SO-0951/1/P/1/Ka/2012 z dnia 19.12.2012 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
 • Uchwała Nr SO 0952/II/1/1/2012 z dnia 22.11.2012 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
 • Uchwała Nr SO 0951/40/D/1/Ka/2012 z dnia 22.11.2012 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
 • Uchwała Nr SO 0952/I/1/1/Ka/2012 z dnia 22.11.2012 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej (planu finansowego) wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
 • Uchwała Nr SO 0951/14/P/1/Ka/2012 z dnia 17.01.2012 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"

- 2011 -

 • Uchwała Nr SO-0952/II/8/1/Ka/2011 z dnia 02.12.2011 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
 • Uchwała Nr SO-0952/I/8/1/Ka/2011 z dnia 02.12.2011 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej (planu finansowego) wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
 • Uchwała Nr 4/220/2011 z dnia 23.02.2011 r.
  W sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2011-2014
 • Uchwała Nr SO - 0951/30/P/1/Ka/2011 z dnia 16.02.2011 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"

- 2010 -

 • Uchwała Nr SO - 0952/II/4/1/Ka/2010 z dnia 03.12.2010 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
 • Uchwała Nr SO - 0952/I/3/1/2010 z dnia 02.12.2010 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej (planu finansowego) wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2011
 • Uchwała Nr SO - 0951/5/D/1/Ka/2010 z dnia 15.01.2010 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2010

- 2009 -

 • Uchwała Nr SO-0951/12/1/Ka/09 z dnia 25.11.2009 r.
  W sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
 • Uchwała Nr SO 0951/13/1Ka/2009 z dnia 25.11.2009 r.
  W sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" deficytu budżetu na rok 2010