Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

  • Pan Grzegorz Kulawinek - Przewodniczący Komisji
  • Pani Iwona Michniewicz - Członek Komisji
  • Pan Grzegorz Kaczmarek - Członek Komisji