Biuletyn informacji publicznejZwiązku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Uchwały Zarządu

201820172016201520142013201220112010200920082007

2018 (10)

lp.numerz dniaw sprawie
1.64/20182018-09-21w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów, zebranych podczas akcji ekologicznej "Posprzątajmy naszą Gminę - dajmy przykład" realizowaną pod patronatem Burmistrza Gminy Opatówek, oraz zebranych w wyniku akcji "Sprzątanie Świata 2018"
2.63/20182018-08-16w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2018
3.62/20182018-08-16w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za I półrocze 2018 roku
4.61/20182018-06-13w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów, zebranych podczas akcji ekologicznej "Posprzątajmy naszą Gminę - dajmy przykład" realizowaną pod patronatem Burmistrza Gminy Opatówek, oraz powstałych w wyniku pożaru budynku wielorodzinnego w Stawiszynie
5.60/20182018-05-25w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2018
6.59/20182018-04-26w sprawie przyjęcia stanowiska Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w zakresie organizacji i kontraktowania usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w gminach świetle uchwały Zgromadzenia Związku nr XV/60/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku
7.58/20182018-04-26w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej "Posprzątajmy naszą Gminę - dajmy przykład" realizowaną pod patronatem Burmistrza Gminy Opatówek, dostarczonych do ZUOK "Orli staw"
8.57/20182018-04-26w sprawie określenia procedury postępowania w Związku Komunalnym Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
9.56/20182018-03-15w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
10.55/20182018-01-24w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2018