Biuletyn informacji publicznejZwiązku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Uchwały Zarządu

20202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2020 (8)

lp.numerz dniaw sprawie
1.33/20202020-03-19w sprawie zmiany uchwały Nr 57/2018 Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia procedury postępowania w Związku Komunalnym Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" dotyczącej zbywania surowców wtórnych
2.32/20202020-03-19w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
3.31/20202020-03-02w sprawie zbycia samochodu RENAULT SCENIC stanowiącego własność Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
4.30/20202020-03-02w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", odpadów powstałych w wyniku pożaru, na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn.
5.29/20202020-03-02w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za usługę zagospodarowania odpadów o kodach 19 05 01, 19 05 02, 19 05 03, 19 06 04, 19 06 06 wraz z udziałem opłaty na fundusz rekultywacyjny.
6.28/20202020-01-30w sprawie przyjęcia terminarza wpłat składek członkowskich Gminy Żelazków na rzecz Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w latach 2020-2024
7.27/20202020-01-30w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za usługę zagospodarowania odpadów o kodach 15 01 01, 19 12 01 i 20 01 01, wraz z udziałem opłaty na fundusz rekultywacyjny.
8.26/20202020-01-30w sprawie uchylenia uchwały nr 12/2019 Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustalenia cen jednostkowych za usługę zagospodarowania odpadów.