Biuletyn informacji publicznejZwiązku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Uchwały Zarządu

2022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2022 (20)

lp.numerz dniaw sprawie
1.93/20222022-09-15w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2022
2.92/20222022-08-09w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przyjęcie odpadów zebranych podczas akcji sprzątania terenów zielonych organizowanej w mieście Turek oraz akcji Sprzątania świata organizowanych na terenie gmin i miast członkowskich Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
3.91/20222022-08-09w sprawie ustalenia ceny sprzedaży środka poprawiającego właściwości gleby - HUM-OS
4.90/20222022-08-09w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" za I półrocze 2022 roku
5.89/20222022-07-13w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2022
6.88/2022 2022-06-01w sprawie zmiany uchwały Nr 57/2018 Zarządu Związku Komunalnego Gmin ”Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia procedury postępowania w Związku Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" dotyczącej zbywania surowców wtórnych
7.87/20222022-06-01w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej pn. "Sprzątanie rzeki Prosny"
8.86/20222022-04-28w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej pn. "Sprzątanie rzeki Prosny"
9.85/20222022-04-28w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej pn. "Dzień Ziemi", przeprowadzonej na terenie gminy i miasta Stawiszyn oraz innych miast i gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
10.84/20222022-04-28w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów powstałych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Rzymsko na terenie gminy Dobra
11.83/20222022-04-14w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej pn. "Dzień Ziemi", prowadzonej na terenie miasta Turku
12.82/20222022-04-14w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej pn. "Misja wór", prowadzonej na terenie gminy i miasta Stawiszyn w miejscowościach Zbiersk Cukrownia i Stary Kiączyn
13.81/20222022-03-22w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów powstałych w wyniku przejścia wichury i zerwania dachu, uszkodzenia konstrukcji domu jednorodzinnego oraz zniszczenia budynku gospodarczego w miejscowości Podzborów na terenie gminy Ceków-Kolonia
14.80/20222022-03-22w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej sprzątania rzeki Prosny w ramach Światowego Dnia Wody, prowadzonej na terenie położonym wokół rzeki Prosny w Kaliszu
15.79/20222022-03-22w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej pn. "Posprzątajmy Naszą Gminę - dajmy przykład" prowadzonej na terenie gminy Opatówek
16.78/20222022-03-22w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
17.77/20222022-02-07w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów powstałych w wyniku przejścia wichury i zerwania dachu w miejscowości Rajsko na terenie gminy Opatówek
18.76/20222022-01-24w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi świadczone przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
19.75/20222022-01-24w sprawie ustalenia ceny sprzedaży środka poprawiającego właściwości gleby - HUM-OS
20.74/20222022-01-24w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2022