Biuletyn informacji publicznejZwiązku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Uchwały Zarządu

20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2023 (13)

lp.numerz dniaw sprawie
1.118/20232023-04-21w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej pn. "Planetę Ziemię kochamy, nasze miejscowości sprzątamy", organizowanej na terenie gminy Gołuchów
2.117/20232023-04-21w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych na terenie miast i gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", w ramach akcji ekologicznej pn. "Sprzątanie rzeki Prosny"
3.116/20232023-04-21w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej pn. "Misja wór", prowadzonej na terenie gminy i miasta Stawiszyn
4.115/20232023-04-06w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej pn. "Światowy Dzień Ziemi 2023", organizowanej na terenie Miasta Kalisza oraz innych gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
5.114/20232023-04-06w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej pn. "Posprzątajmy Naszą Gminę - dajmy przykład" prowadzonej na terenie gminy Opatówek
6.113/20232023-03-27w sprawie zasad zbycia odpadów powstałych po procesie przetwarzania biologicznego prowadzonego w instalacjach ZUOK "Orli Staw", tj. Kompostu nieodpowiadającego wymaganiom o kodzie odpadu ex 19 05 03
7.112/20232023-03-27w sprawie przyjęcia terminarza wpłat składek członkowskich Gminy Błaszki na rzecz Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w latach 2023-2027
8.111/20232023-03-27w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej "Wiosenne sprzątanie miasta", organizowanej przez Urząd Miejski w Turku w dniach 20 i 21 marca 2023 roku
9.110/20232023-03-27w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2023
10.109/20232023-03-27w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2023-2026
11.108/20232023-03-27w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
12.107/20232023-02-14w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za usługę zagospodarowania odpadów o kodzie 16 06 05 - Inne baterie i akumulatory
13.106/20232023-01-18w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2023