Biuletyn informacji publicznejZwiązku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Uchwały Zarządu

2022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2022 (13)

lp.numerz dniaw sprawie
1.86/20222022-04-28w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej pn. "Sprzątanie rzeki Prosny"
2.85/20222022-04-28w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej pn. "Dzień Ziemi", przeprowadzonej na terenie gminy i miasta Stawiszyn oraz innych miast i gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
3.84/20222022-04-28w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów powstałych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Rzymsko na terenie gminy Dobra
4.83/20222022-04-14w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej pn. "Dzień Ziemi", prowadzonej na terenie miasta Turku
5.82/20222022-04-14w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej pn. "Misja wór", prowadzonej na terenie gminy i miasta Stawiszyn w miejscowościach Zbiersk Cukrownia i Stary Kiączyn
6.81/20222022-03-22w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów powstałych w wyniku przejścia wichury i zerwania dachu, uszkodzenia konstrukcji domu jednorodzinnego oraz zniszczenia budynku gospodarczego w miejscowości Podzborów na terenie gminy Ceków-Kolonia
7.80/20222022-03-22w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej sprzątania rzeki Prosny w ramach Światowego Dnia Wody, prowadzonej na terenie położonym wokół rzeki Prosny w Kaliszu
8.79/20222022-03-22w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej pn. "Posprzątajmy Naszą Gminę - dajmy przykład" prowadzonej na terenie gminy Opatówek
9.78/20222022-03-22w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
10.77/20222022-02-07w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów powstałych w wyniku przejścia wichury i zerwania dachu w miejscowości Rajsko na terenie gminy Opatówek
11.76/20222022-01-24w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi świadczone przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
12.75/20222022-01-24w sprawie ustalenia ceny sprzedaży środka poprawiającego właściwości gleby - HUM-OS
13.74/20222022-01-24w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2022