Biuletyn informacji publicznejZwiązku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Uchwały Zarządu

20202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2020 (14)

lp.numerz dniaw sprawie
1.39/20202020-06-15w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2020
2.38/20202020-05-22w sprawie zmiany uchwały Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" nr 11/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedaży środka poprawiającego właściwości gleby - HUM-OS
3.37/20202020-05-22w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", odpadów z akcji ekologicznej "Sprzątanie Lasów" na terenie leśnictwa Orla Góra oraz Morawin, leżących na terenie administracyjnym gminy Ceków Kolonia
4.36/20202020-05-22w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", odpadów powstałych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w Liskowie ul. Szewczyka 38
5.35/20202020-04-22w sprawie zmiany uchwały nr 7/2019 z dnia 19 maja 2019 roku w sprawie zasad przyjmowania odpadów selektywnie zebranych dostarczonych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu należącej do Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
6.34/20202020-04-22w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", odpadów powstałych w wyniku pożaru, w Kaliszu ul. Lubelska 13
7.33/20202020-03-19w sprawie zmiany uchwały Nr 57/2018 Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia procedury postępowania w Związku Komunalnym Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" dotyczącej zbywania surowców wtórnych
8.32/20202020-03-19w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
9.31/20202020-03-02w sprawie zbycia samochodu RENAULT SCENIC stanowiącego własność Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
10.30/20202020-03-02w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", odpadów powstałych w wyniku pożaru, na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn.
11.29/20202020-03-02w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za usługę zagospodarowania odpadów o kodach 19 05 01, 19 05 02, 19 05 03, 19 06 04, 19 06 06 wraz z udziałem opłaty na fundusz rekultywacyjny.
12.28/20202020-01-30w sprawie przyjęcia terminarza wpłat składek członkowskich Gminy Żelazków na rzecz Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w latach 2020-2024
13.27/20202020-01-30w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za usługę zagospodarowania odpadów o kodach 15 01 01, 19 12 01 i 20 01 01, wraz z udziałem opłaty na fundusz rekultywacyjny.
14.26/20202020-01-30w sprawie uchylenia uchwały nr 12/2019 Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustalenia cen jednostkowych za usługę zagospodarowania odpadów.