Biuletyn informacji publicznejZwiązku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Uchwały Zarządu

202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2021 (19)

lp.numerz dniaw sprawie
1.64/20212021-08-31w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej "Sprzątanie Świata - Polska 2021"
2.63/20212021-08-11w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2021 roku
3.62/20212021-07-26w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów komunalnych, powstałych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego znajdującego się na terenie Gminy Mycielin w miejscowości Stropieszyn
4.61/20212021-07-26w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej sprzątania terenu wokół zbiornika "Pokrzywnica" na terenie gminy Opatówek
5.60/20212021-07-26w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej sprzątania terenu NATURA 2000 w miejscowościach Nędzerzew i Rożdżały na terenie gminy Opatówek
6.59/20212021-07-05w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej sprzątania terenu wokół zalewu zbiornika Murowaniec oraz wzdłuż dróg do niego prowadzących na terenie gminy Koźminek
7.58/20212021-07-05w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2021
8.57/20212021-07-05w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2021-2024
9.56/20212021-04-16w sprawie ustalenia stawki opłaty za usługę zagospodarowania odpadów o kodzie 20 01 99 D - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny - igły i strzykawki pochodzenia komunalnego, w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" od dnia 1 maja 2021
10.55/20212021-04-16w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów, zebranych podczas akcji ekologicznej sprzątania terenów publicznych położonych na obszarze gminy Ceków Kolonia
11.54/20212021-04-16w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów, zebranych podczas akcji ekologicznej sprzątania terenu wokół zalewu w miejscowości Szałe, w gminie Opatówek
12.53/20212021-04-01w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów komunalnych, powstałych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego znajdującego się na terenie Gminy Kawęczyn w miejscowości Kowale Pańskie
13.52/20212021-03-24w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów, zebranych podczas akcji ekologicznej "Misja wór"
14.51/20212021-03-24w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
15.50/20212021-03-01w sprawie zbycia 6 sztuk kontenerów typu KP-7 stanowiących własność Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
16.49/20212021-03-01w sprawie zmiany uchwały nr 7/2019 Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie zasad przyjmowania odpadów selektywnie zebranych dostarczonych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu należącej do Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
17.48/20212021-02-09w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi świadczone przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
18.47/20212021-02-09w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2021
19.46/20212021-02-09w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2021-2024