Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Uchwały Zarządu

202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2024 (12)

lp.numerz dniaw sprawie
1.138/20242024-05-10w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych na terenie miast i gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", w ramach akcji ekologicznej pn. "Sprzątanie rzeki Prosny"
2.137/20242024-04-18w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej pn. "Międzynarodowy Dzień Ziemi 2024", organizowanej na terenie Miasta Kalisza oraz innych gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
3.136/20242024-03-22w sprawie ustalenia ceny sprzedaży środka poprawiającego właściwości gleby - FERMENTOS
4.135/20242024-03-07w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej "Wiosenne sprzątanie miasta", organizowanej przez Urząd Miejski w Turku w dniach 18-20 marca 2024 roku
5.134/20242024-03-07w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów powstałych w wyniku pożaru domu jednorodzinnego w Kowalach Pańskich - Kolonii, gm. Kawęczyn
6.133/20242024-03-07w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej pn. "Posprzątajmy Naszą Gminę - dajmy przykład", organizowanej na terenie gminy i miasta Opatówek
7.132/20242024-03-07w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
8.131/20242024-02-27w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi świadczone przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
9.130/20242024-01-26w sprawie zmiany uchwały Nr 57/2018 Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia procedury postępowania w Związku Komunalnym Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" dotyczącej zbywania surowców wtórnych
10.129/20242024-01-26w sprawie wyboru Pełnomocników Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
11.128/20242024-01-26w sprawie sprzedaży na pniu drzew rosnących na działce o numerze ewidencyjnym 164, położonej w miejscowości Prażuchy Nowe, gm. Ceków-Kolonia, ustalenia zasad i trybu tej sprzedaży oraz przeprowadzenia procedury sprzedaży i zawarcia umowy sprzedaży
12.127/20242024-01-19w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej pn. "Posprzątajmy Naszą Gminę - dajmy przykład", organizowanej na terenie gminy i miasta Opatówek