Biuletyn informacji publicznejZwiązku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Uchwały Zarządu

202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2021 (11)

lp.numerz dniaw sprawie
1.56/20212021-04-16w sprawie ustalenia stawki opłaty za usługę zagospodarowania odpadów o kodzie 20 01 99 D - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny - igły i strzykawki pochodzenia komunalnego, w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" od dnia 1 maja 2021
2.55/20212021-04-16w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów, zebranych podczas akcji ekologicznej sprzątania terenów publicznych położonych na obszarze gminy Ceków Kolonia
3.54/20212021-04-16w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów, zebranych podczas akcji ekologicznej sprzątania terenu wokół zalewu w miejscowości Szałe, w gminie Opatówek
4.53/20212021-04-01w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów komunalnych, powstałych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego znajdującego się na terenie Gminy Kawęczyn w miejscowości Kowale Pańskie
5.52/20212021-03-24w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów, zebranych podczas akcji ekologicznej "Misja wór"
6.51/20212021-03-24w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
7.50/20212021-03-01w sprawie zbycia 6 sztuk kontenerów typu KP-7 stanowiących własność Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
8.49/20212021-03-01w sprawie zmiany uchwały nr 7/2019 Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie zasad przyjmowania odpadów selektywnie zebranych dostarczonych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu należącej do Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
9.48/20212021-02-09w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi świadczone przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
10.47/20212021-02-09w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2021
11.46/20212021-02-09w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2021-2024