Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Uchwały Zarządu

202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2007 (12)

lp.numerz dniaw sprawie
1.12/072007-11-12zmian w planie finansowym Związku na 2007 roku
2.11/072007-11-12przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2008 rok
3.10/072007-09-21zmian w planie finansowym Związku na rok 2007
4.9/072007-08-29przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za I półrocze 2007
5.8/072007-06-21zmian w planie finansowym Związku na rok 2007
6.7/072007-04-17korekty sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za rok 2006
7.6/072007-03-20przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za rok 2006
8.5/072007-02-15zamknięcia 12 składowisk odpadów komunalnych na obszarze działalności Związku
9.4/072007-02-15wniesionego przez Burmistrza Gminy i Miasta Warta sprzeciwu do uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 23 stycznia 2007 w sprawie ustalenia wysokości opłat na 2007 r. za korzystanie z obiektów, instalacji i urządzeń Związku – ZUOK „Orli Staw”
10.3/072007-02-15możliwości skorzystania z dofinansowania działalności edukacyjnej Związku ze środków Funduszu Norweskiego
11.2/072007-02-15stanowiska Zarządu w sprawie skargi Wojewody Łódzkiego do WSA w Łodzi o stwierdzenie nieważności § 27 ust. 2 i 3 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sieradza
12.1/072007-02-15stanowiska Zarządu w sprawie rozwiązań przyjętych przez Radę M. Kalisza w zakresie kierowania odpadów komunalnych z obszaru miasta Kalisza do instalacji nie będących własnością Związku