Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Zamówienie publiczne: tryb podstawowy bez negocjacji

Dodano: 24.03.2022

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w postępowaniu pn. „Usługi przeglądów, remontów oraz napraw wraz z dostawą części do pojazdów i maszyn w 2022 roku w zakresie działalności Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „ORLI STAW z podziałem na części”. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - Postępowania wg PZP - aktualne.

Zamówienie publiczne: tryb przetarg nieograniczony

Dodano: 22.03.2022

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w postępowaniu pn. „Zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 32 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 08 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 03 80 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 28 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 27* wraz z usługą ich odbioru i transportu z podziałem na części”. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - Postępowania wg PZP - aktualne.

Zamówienie publiczne: tryb podstawowy bez negocjacji

Dodano: 10.02.2022

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w postępowaniu pn. „Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków w ZUOK „Orli Staw””. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - Postępowania wg PZP - aktualne.

Informacja o wyniku naboru

Dodano: 01.02.2022

W dziale NABÓR - aktualne, zamieszczono Informację o wyniku naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy: Specjalista ds. rozwoju, dot. postępowania o numerze referencyjnym PK.2110.1.2022.DW - aktualne.

Zamówienie publiczne: tryb podstawowy bez negocjacji

Dodano: 21.01.2022

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w postępowaniu pn. „Dostawa i sukcesywne wymiany taśm w przenośnikach taśmowych w sortowni i kompostowni w ZUOK „Orli Staw””. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - Postępowania wg PZP - aktualne.

Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy

Dodano: 12.01.2022

W dziale NABÓR - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko: Specjalista ds. rozwoju, dot. postępowania o numerze referencyjnym PK.2110.1.2022.DW - aktualne.

Zamówienie publiczne: tryb podstawowy bez negocjacji

Dodano: 05.01.2022

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w postępowaniu pn. „Dostawa i sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na części”. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - Postępowania wg PZP - aktualne.

Zamówienie publiczne: tryb podstawowy bez negocjacji

Dodano: 23.12.2021

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w postępowaniu pn. „Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków w ZUOK „Orli Staw””. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.