Biuletyn informacji publicznejZwiązku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Informacja o unieważnieniu postępowania w ramach zadania nr 1 - odcieki

Dodano: 28.11.2016

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o unieważnieniu postępowania w ramach zadania nr 1, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.15.2016 - aktualne.

Informacja z otwarcia ofert - odcieki

Dodano: 25.11.2016

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację z otwarcia ofert, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.15.2016 - aktualne.

Informacja z otwarcia ofert - paliwa

Dodano: 25.11.2016

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację z otwarcoa ofert, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.16.2016 - aktualne.

Przetarg nieograniczony - sygnalizacja pożarowa

Dodano: 22.11.2016

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. "Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej". Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Pytania i odpowiedzi - odcieki

Dodano: 22.11.2016

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Pytania i odpowiedzi, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.15.2016 - aktualne.

Przetarg nieograniczony - paliwa

Dodano: 17.11.2016

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. "Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95, oleju opałowego lekkiego do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina””. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Przetarg nieograniczony - odcieki

Dodano: 17.11.2016

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. "Świadczenie usługi odbioru, transportu w celu unieszkodliwiania ścieków przemysłowych zebranych w zbiornikach bezodpływowych zlokalizowanych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” Zadanie nr 1 oraz odbioru, transportu w celu unieszkodliwiania ścieków deszczowych zebranych w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych – Zadanie nr 2". Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Najkorzystniejsza oferta - energia elektryczna

Dodano: 16.11.2016

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.14.2016 - aktualne.