Biuletyn informacji publicznejZwiązku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz modyfikacja SIWZ

Dodano: 29.10.2019

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz Modyfikację treści SIWZ, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.18.2019 - aktualne.

Przetarg nieograniczony

Dodano: 23.10.2019

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. „Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw”. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Przetarg nieograniczony

Dodano: 21.10.2019

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. „Dostawa energii elektrycznej dla "Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2020”. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Przetarg nieograniczony

Dodano: 02.10.2019

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. „Dostawa maszyn i urządzeń do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” z podziałem na Zadania”. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Informacja o wyniku naboru

Dodano: 27.09.2019

W dziale NABÓR - aktualne, zamieszczono Informację o wyniku naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy: Samodzielny referent ds. zamówień publicznych, dot. postępowania o numerze referencyjnym PK.2110.1.2019.DW - aktualne.

Ogłoszenie o udzleniu zamówienia

Dodano: 19.09.2019

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o udzleniu zamówienia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.16.2019 - aktualne.

Ogłoszenie o udzleniu zamówienia

Dodano: 10.09.2019

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o udzleniu zamówienia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.14.2019 - aktualne.

Przetarg nieograniczony

Dodano: 02.09.2019

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. „Zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF – odpadów o kodzie 19 12 12 i 19 12 04 wraz z usługą ich odbioru i transportu”. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.