Biuletyn informacji publicznejZwiązku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Przetarg nieograniczony - projekt i budowa bud. socjalnego

Dodano: 01.10.2018

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. "Zaprojektowanie i budowa budynku socjalnego w ZUOK Orli Staw". Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Przetarg nieograniczony - rozbudowa instalacji odgazowania

Dodano: 27.09.2018

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. "Rozbudowa istniejącej instalacji aktywnego odgazowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw". Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Informacja o wyniku naboru - Specjalista ds. techniczno-budowlanych

Dodano: 27.09.2018

W dziale NABÓR - aktualne, zamieszczono Informację o wyniku naboru na wolne urzędnicze stanowisko: Specjalista ds. techniczno-budowlanych, dot. postępowania o numerze referencyjnym PK.2110.1.2018.DW - aktualne.

Informacja z otwarcia ofert - RDF

Dodano: 18.09.2018

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację z otwarcia ofert, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.10.2018 - aktualne.

Przetarg nieograniczony - RDF

Dodano: 10.09.2018

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. "Odbiór komponentów do produkcji RDF powstałych z sortowania odpadów komunalnych". Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Nabór na wolne urzędnicze stanowisko - Specjalista ds. techniczno-budowlanych

Dodano: 24.08.2018

W dziale NABÓR - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko: Specjalista ds. techniczno-budowlanych, dot. postępowania o numerze referencyjnym PK.2110.1.2018.DW - aktualne.

Unieważnienie postępowania - ubezpieczenie

Dodano: 20.08.2018

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o unieważnieniu postępowania, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.9.2018 - aktualne.

Przetarg nieograniczony - ubezpieczenie

Dodano: 07.08.2018

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. "Usługa ubezpieczenia majątkowego hali sortowni odpadów komunalnych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", będącym własnością Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” od ryzyk pożaru, dymu, sadzy, eksplozji". Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.