Biuletyn informacji publicznejZwiązku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Przetarg nieograniczony - ubezpieczenie

Dodano: 31.05.2016

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. "Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 i Zadanie nr 3". Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - maszyna przeładunkowa

Dodano: 25.05.2016

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono: Pytania i odpowiedzi oraz zmianę treści SIWZ, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.8.2016 - aktualne.

Pytania i odpowiedzi - wózek widłowy LPG

Dodano: 20.05.2016

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Pytania i odpowiedzi, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.7.2016 - aktualne.

Zmiana treści SIWZ - wózek widłowy LPG

Dodano: 10.05.2016

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Zmianę treści SIWZ oraz Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.7.2016 - aktualne.

Zmiana treści SIWZ - rekultywacja kwatery #1

Dodano: 05.05.2016

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Zmianę treści SIWZ wraz z załacznikami oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.6.2016 - aktualne.

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - rekultywacja kwatery #1

Dodano: 29.04.2016

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Pytania i odpowiedzi oraz zmianę treści SIWZ, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.6.2016 - aktualne.

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - maszyna przeładunkowa

Dodano: 27.04.2016

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono: Pytania i odpowiedzi oraz zmianę treści SIWZ; Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie - dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.8.2016 - aktualne.

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - rekultywacja kwatery #1

Dodano: 27.04.2016

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Pytania i odpowiedzi oraz zmianę treści SIWZ, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.6.2016 - aktualne.