Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Pytania i odpowiedzi

Dodano: 18.11.2019

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Pytania i odpowiedzi, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.21.2019 - aktualne.

Przetarg nieograniczony

Dodano: 15.11.2019

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. „Świadczenie usługi ostatecznego oczyszczenia ścieków przemysłowych pochodzących z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" w podziale na Zadanie nr 1, Zadanie nr 2 i Zadanie nr 3”. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Informacja z otwarcia ofert

Dodano: 15.11.2019

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację z otwarcia ofert, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.20.2019 - aktualne.

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana SIWZ

Dodano: 14.11.2019

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Pytania i odpowiedzi oraz zmiane SIWZ, dot. postępowania o numerze referencyjnym 210/2019/N/Kalisz - aktualne.

Pytania i odpowiedzi

Dodano: 13.11.2019

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Pytania i odpowiedzi, dot. postępowania o numerze referencyjnym 210/2019/N/Kalisz - aktualne.

Przetarg nieograniczony

Dodano: 08.11.2019

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. „Zaprojektowanie i wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów dla Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z podziałem na Zadania”. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Pytania i odpowiedzi

Dodano: 08.11.2019

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Pytania i odpowiedzi, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.20.2019 - aktualne.

Przetarg nieograniczony

Dodano: 06.11.2019

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. „Dostawa oleju napędowego oraz gazu propan-butan dla Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z podziałem na zadania”. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.