Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Ogłoszenie o udzleniu zamówienia

Dodano: 10.01.2020

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o udzleniu zamówienia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.22.2019 - aktualne.

Ogłoszenie o udzleniu zamówienia

Dodano: 10.01.2020

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o udzleniu zamówienia, dot. postępowania o numerze referencyjnym 210/2019/N/Kalisz - aktualne.

Ogłoszenie o udzleniu zamówienia

Dodano: 09.01.2020

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o udzleniu zamówienia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.20.2019 - aktualne.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dodano: 08.01.2020

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.24.2019 - aktualne.

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ

Dodano: 08.01.2020

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Pytania i odpowiedzi oraz zmianę treści SIWZ, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.24.2019 - aktualne.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dodano: 07.01.2020

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.24.2019 - aktualne.

Zmiana treści SIWZ

Dodano: 07.01.2020

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono zmianę treści SIWZ, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.24.2019 - aktualne.

Pytania i odpowiedzi

Dodano: 02.01.2020

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Pytania i odpowiedzi, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.24.2019 - aktualne.