Biuletyn informacji publicznejZwiązku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Pytania i odpowiedzi - Energia elektryczna na 2018

Dodano: 16.10.2017

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Pytania i odpowiedzi, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.8.2017 - aktualne.

Unieważnienie postępowania – Opracowanie wniosku o dofinansowanie, w tym kompletnego studium wykonalności

Dodano: 16.10.2017

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Zapytania ofertowe, zamieszczono Informację o unieważnieniu postępowania, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.2.13.2017 - Zapytania ofertowe.

Pytania i odpowiedzi - Energia elektryczna na 2018

Dodano: 13.10.2017

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Pytania i odpowiedzi, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.8.2017 - aktualne.

Opracowanie wniosku o dofinansowanie, w tym kompletnego studium wykonalności - Pytanie i odpowiedź

Dodano: 13.10.2017

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Zapytania ofertowe, zamieszczono Pytanie i odpowiedź, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.2.13.2017 - Zapytania ofertowe.

Przetarg nieograniczony - Energia elektryczna na 2018

Dodano: 11.10.2017

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o zamówieniu, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.8.2017 - aktualne.

Opracowanie wniosku o dofinansowanie, w tym kompletnego studium wykonalności - Zapytanie ofertowe

Dodano: 09.10.2017

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Zapytania ofertowe, zamieszczono treść Zapytania ofertowego na usługę opracowania kompletnego wniosku o dofinansowanie, w tym kompletnego studium wykonalności, dla projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu", dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.2.13.2017 - Zapytania ofertowe.

Informacja o wyborze - Specjalista ds. zakupów i rozliczeń w Dziale Zaplecza Technicznego i Transportu

Dodano: 22.09.2017

W dziale NABÓR - aktualne, zamieszczono Informację o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko: Specjalista ds. zakupów i rozliczeń w Dziale Zaplecza Technicznego i Transportu, dot. postępowania o numerze referencyjnym PK.2110.1.2017.DW - aktualne.

Najkorzystniejsza oferta - RDF

Dodano: 06.09.2017

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.7.2017 - aktualne.