Biuletyn informacji publicznejZwiązku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Przetarg nieograniczony - odcieki

Dodano: 13.11.2015

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. "Świadczenie usługi odbioru, transportu w celu unieszkodliwiania ścieków przemysłowych zebranych w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW - Zadanie nr 1 oraz odbioru, transportu w celu unieszkodliwiania ścieków deszczowych zebranych w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych- Zadanie nr 2". Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Pytania i odpowiedzi - paliwa

Dodano: 13.11.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Pytania i odpowiedzi, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.13.2015 - aktualne.

Przetarg nieograniczony - paliwa

Dodano: 10.11.2015

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. "Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95, oleju opałowego lekkiego do Związku Komunalnego Gmin CZYSTE MIASTO, CZYSTA Gmina”. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Wybór oferty - Energia elektryczna dla ZKG

Dodano: 03.11.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.12.2015 - aktualne.

Pytania i odpowiedzi - Energia elektryczna dla ZKG

Dodano: 26.10.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Pytania i odpowiedzi, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.12.2015 - aktualne.

Licytacja elektroniczna - Energia elektryczna dla ZKG

Dodano: 19.10.2015

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. "Dostawa energii elektrycznej dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”". Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - drogi i grunt ZUOK #2

Dodano: 02.10.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.11.2015 - aktualne.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - kontenery

Dodano: 02.10.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.10.2015 - aktualne.