Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Zamówienie publiczne: Tryb podstawowy bez negocjacji

Dodano: 29.02.2024

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w postępowaniu pn. „Dostawa drutu do taśmowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw””. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - Postępowania wg PZP - aktualne.

Zamówienie publiczne: Przetarg nieograniczony

Dodano: 26.02.2024

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w postępowaniu pn. „Zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF – odpadów o kodach 19 12 12 i 19 12 04 wraz z usługą ich odbioru i transportu”. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - Postępowania wg PZP - aktualne.

Informacja o wyniku przetargu

Dodano: 20.02.2024

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (Sprzedający) informuje, że w Przetargu pisemnym (ofertowym), dwuetapowym na sprzedaż na pniu drzew, ogłoszonym po raz drugi w dniu 6 lutego 2024 roku, w terminie składania ofert, tj. do dnia 12 lutego 2024 roku, wpłynęły dwie oferty spełniające warunki ogłoszenia. Spośród tych ofert wybrano najkorzystniejszą i zgodnie z warunkami przetargu w dniu 12 lutego 2024 roku podpisano umowę z Kupującym – informacja o wyniku przetargu.

Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy

Dodano: 13.02.2024

W dziale NABÓR - Aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko: Starszy specjalista ds. finansowo-księgowych, dot. postępowania o numerze referencyjnym PK.2110.2.2024.ID - aktualne.

Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy

Dodano: 13.02.2024

W dziale NABÓR - Aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko: Starszy referent ds. zakupów i rozliczeń, dot. postępowania o numerze referencyjnym PK.2110.1.2024.ID - aktualne.

Drugie ogłoszenie o sprzedaży drzew na pniu

Dodano: 06.02.2024

W związku z brakiem ofert na pierwsze ogłoszenie o sprzedaży drzew na pniu Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (Sprzedający) ogłasza przetarg pisemny (ofertowy), dwuetapowy:
1) etap I – ocena złożonych ofert cenowych;
2) etap II – negocjacje z wybranymi oferentami;
na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działce o numerze ewidencyjnym 164, położonej w miejscowości Prażuchy Nowe, gm. Ceków-Kolonia (obręb 0013-Prażuchy Nowe), stanowiącej własność Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Szczegóły w treści ogłoszenia oraz w załącznikach do pobrania

Informacja o wyniku przetargu

Dodano: 05.02.2024

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (Sprzedający) informuje, że w Przetargu pisemnym (ofertowym), dwuetapowym na sprzedaż na pniu drzew, ogłoszonym w dniu 26 stycznia 2024 roku, w terminie składania ofert, tj. do dnia 2 lutego 2024 roku, nie wpłynęła żadna oferta - Informacja o wyniku przetargu.

Ogłoszenie o sprzedaży drzew na pniu

Dodano: 26.01.2024

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (Sprzedający) ogłasza przetarg pisemny (ofertowy), dwuetapowy:
1) etap I – ocena złożonych ofert cenowych;
2) etap II – negocjacje z wybranymi oferentami;
na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działce o numerze ewidencyjnym 164, położonej w miejscowości Prażuchy Nowe, gm. Ceków-Kolonia (obręb 0013-Prażuchy Nowe), stanowiącej własność Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Szczegóły w treści ogłoszenia oraz w załącznikach do pobrania