Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - sam. z beczką asenizacyjną

Dodano: 16.01.2018

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.1.2018 - aktualne.

Przetarg nieograniczony - sam. z beczką asenizacyjną

Dodano: 11.01.2018

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. "Dostawa używanego samochodu ciężarowego z nową beczką asenizacyjną". Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Paliwa

Dodano: 10.01.2018

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.9.2017 - aktualne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odcieki

Dodano: 20.12.2017

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.11.2017 - aktualne.

Informacja z otwarcia ofert - Odcieki

Dodano: 06.12.2017

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację z otwarcia ofert, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.11.2017 - aktualne.

Informacja o wyborze - Odcieki

Dodano: 06.12.2017

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zadania nr 2, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.10.2017 - aktualne.

Informacja o wyborze - Paliwa

Dodano: 06.12.2017

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.9.2017 - aktualne.

Informacja o wyborze - Z-ca Kierownika Działu Sortowni i Kompostowni

Dodano: 04.12.2017

W dziale NABÓR - aktualne, zamieszczono Informację o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko, dot. postępowania o numerze referencyjnym PK.2110.3.2017.DW - aktualne.