Biuletyn informacji publicznejZwiązku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Najkorzystniejsza oferta - paliwa

Dodano: 12.12.2016

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.16.2016 - aktualne.

Najkorzystniejsza oferta - odcieki

Dodano: 12.12.2016

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.15.2016 - aktualne.

Nabór na wolne urzędnicze stanowisko - Podinspektor ds. ochrony środowiska

Dodano: 12.12.2016

W dziale NABÓR - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko: Podinspektor ds. ochrony środowiska, dot. postępowania o numerze referencyjnym PK.2110.2.2016.DW - aktualne.

Informacja z otwarcia ofert - sygnalizacja pożarowa

Dodano: 08.12.2016

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację z otwarcia ofert, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.17.2016 - aktualne.

Pytania i odpowiedzi - sygnalizacja pożarowa

Dodano: 07.12.2016

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Pytania i odpowiedzi, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.17.2016 - aktualne.

Informacja z otwarcia ofert - odcieki

Dodano: 06.12.2016

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację z otwarcia ofert, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.18.2016 - aktualne.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - sygnalizacja pożarowa

Dodano: 02.12.2016

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.17.2016 - aktualne.

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - sygnalizacja pożarowa

Dodano: 02.12.2016

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Pytania i odpowiedzi oraz zmianę treści SIWZ, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.17.2016 - aktualne.