Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - hakowiec

Dodano: 29.05.2018

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.7.2018 - aktualne.

Ochrona danych osobowych - RODO

Dodano: 25.05.2018

Wypełniając obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu wyznaczył inspektora ochrony danych. Z inspektorem możecie się Państwo kontaktować telefonicznie: +48 627 635 675 lub e-mail: iod@orlistaw.pl. Klauzula informacyjna.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Odcieki

Dodano: 15.05.2018

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.6.2018 - aktualne.

Informacja z otwarcia ofert - hakowiec

Dodano: 14.05.2018

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację z otwarcia ofert, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.7.2018 - aktualne.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - hakowiec

Dodano: 02.05.2018

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz Modyfikację treści SIWZ, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.7.2018 - aktualne.

Przetarg nieograniczony - hakowiec

Dodano: 24.04.2018

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. "Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw””. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Udzielenie zamówienia - ogumienie

Dodano: 17.04.2018

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.4.2018 - aktualne.

Udzielenie zamówienia - ochrona

Dodano: 17.04.2018

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.3.2018 - aktualne.