Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - ubezpieczenie

Dodano: 18.07.2016

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.12.2016 - aktualne.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ubezpieczenia

Dodano: 13.07.2016

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.9.2016 - aktualne.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - rekultywacja kwatery #1

Dodano: 07.07.2016

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.6.2016 - aktualne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - maszyna przeładunkowa

Dodano: 07.07.2016

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.8.2016 - aktualne.

Przetarg nieograniczony - RDF

Dodano: 05.07.2016

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. "Odbiór komponentów do produkcji RDF powstałych z sortowania odpadów komunalnych". Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wózek widłowy LPG

Dodano: 29.06.2016

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.7.2016 - aktualne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ubezpieczenia

Dodano: 27.06.2016

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.9.2016 - aktualne.

Informacja o unieważnieniu postępowania - ubezpieczenie

Dodano: 22.06.2016

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o unieważnieniu postępowania, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.10.2016 - aktualne.