Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Zmiana treści SIWZ - wózek widłowy LPG

Dodano: 10.05.2016

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Zmianę treści SIWZ oraz Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.7.2016 - aktualne.

Zmiana treści SIWZ - rekultywacja kwatery #1

Dodano: 05.05.2016

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Zmianę treści SIWZ wraz z załacznikami oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.6.2016 - aktualne.

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - rekultywacja kwatery #1

Dodano: 29.04.2016

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Pytania i odpowiedzi oraz zmianę treści SIWZ, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.6.2016 - aktualne.

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - maszyna przeładunkowa

Dodano: 27.04.2016

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono: Pytania i odpowiedzi oraz zmianę treści SIWZ; Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie - dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.8.2016 - aktualne.

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - rekultywacja kwatery #1

Dodano: 27.04.2016

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Pytania i odpowiedzi oraz zmianę treści SIWZ, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.6.2016 - aktualne.

Przetarg nieograniczony - maszyna przeładunkowa

Dodano: 15.04.2016

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. "Dostawa fabrycznie nowej maszyny przeładunkowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"". Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Przetarg nieograniczony - wózek widłowy LPG

Dodano: 15.04.2016

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. "Dostawa fabrycznie nowego czterokołowego wózka widłowego z napędem LPG do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw"". Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - rekultywacja kwatery #1

Dodano: 15.04.2016

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.6.2016 - aktualne.